Voorbereiden op Pasen; Vast je mee?

40dagentijd ‘Ik ben er voor jou’

Heeft u ook het ‘survivalpakket’ voor de 40dagentijd ontvangen?
De Zendings- en Missionaire Commissie nodigt u uit om mee te doen en ‘samen op weg’ te gaan naar Pasen.

Wat is vasten?
Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra’s doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden. Met de vastenkaart van Kerk in Actie kun je zeven weken lang elke week op een andere manier vasten. Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen of missen. Dit geld is voor de 40dagentijd-projecten van Kerk in Actie. Over deze projecten kunt u lezen op 40dagentijdcampagne.

40dagentijdkalender
Voor extra inspiratie is er de 40dagentijd kalender. De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Schrijf je in en ontvang iedere ochtend van de 40 dagentijd een mail. Veertigdagentijd | Petrus (protestantsekerk.nl)

Gaat u de uitdaging aan?
Voor uzelf en kinderen is de vastenkaart beschikbaar. Het geld wat u spaart kunt u in een spaardoosje stoppen of opschrijven en aan het eind van de 40dagentijd overmaken naar de Zendings- en Missionaire Commissie rekeningnummer: NL 33 RABO 015.37.48.923 o.v.v. spaardoosjes 40dagentijd.

Wilt u het liever fysiek inleveren dan kunt u aan het einde van de 40dagentijd het bedrag in een envelop stoppen en inleveren bij Gerrit Wijnsma, Lytse Buorren 30, Wirdum

Levenslust

Een met zon overgoten Valentijnsdag, vrieskou, sloten en vaarten bedekt met ijs en enthousiaste schaatsers: tegen deze achtergrond vond ook vanmorgen de online kerkdienst plaats in de Sint Martinuskerk in Wirdum onder leiding van onze predikant, da. Wiebrig de Boer -Romkema. De lezingen kwamen uit Psalm 32 en Marcus 1 (verzen 40-45). Prachtige luisterliederen waren er van Leonie Jansen (Licht dat ons aanstoot in de morgen) en Stef Bos (Ik heb je lief). Met hier en daar verwijzingen naar de opbloeiende levenslust van jong en oud op deze mooie winterdagen werd de inhoud van de Bijbellezingen nader bekeken en uitgelegd.

Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-02-14-presentatie.
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Toelichting op de 1e collecte.  Kerk in actie. Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond, vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Ethiopië

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding kerkelijk werk.

 

In voor en tegenspoed

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

 

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.

Uit: `Woorden van geloof, hoop en liefde`

“Als je je kinderen vast wilt houden, moet je ze los laten”.

Sint Martinustsjerke

Harde wind en sneeuw was er op deze zondag. In de Sint Martinuskerk in Wirdum werd de wekelijkse kerkdienst gehouden. Voorganger was dhr. Jenne Minnema. Zijn vader, Albert Minnema, bespeelde het orgel.

Gelezen en gezongen werd er uit Psalm 40. De voorganger was geschrokken van het bericht dat 80 % van de jongeren kans hebben op een burnout. Dat is één van de gevolgen van de beperkingen i.v.m. de corona. David maakte psalm 40. Hij zat ook vaak in de problemen. Toch begint David met God te prijzen en vertrouwen uit te spreken. En hij houdt God aan zijn beloftes. Waarom God niet ingrijpt? Er is het gezegde: “Als je je kinderen vast wilt houden, moet je ze los laten”. Dat werd vervolgens uitgelegd.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-02-07 dhr. Jenne Minnema
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Toelichting op de 1e collecte.  Kerk in actie Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Bangladesh

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Kerkelijk werk.

Hypocrisie

Hieronder een redactioneel artikel uit ons kerkblad “Op ‘e Hichte”.

Mij bekruipt een ongemakkelijk gevoel als ik volg wat de laatste tijd is en wordt gezegd en geschreven over burgers die worden gemangeld door de overheid. Zoals dat verhaal over een vrouw met een bijstandsuitkering in het Noord-Hollandse Wijdemeren die ruim 7000 euro moest terugbetalen aan de gemeente omdat familieleden hun boodschappen betaalden. Die zegt ‘gewoon’ de wet te volgen. Even later berichtte Trouw over een familie in Heerenveen waarvan de dochter bijna 7700 euro moest teruggeven. Zoals gebruikelijk begonnen verschillende politici zich ermee te bemoeien. Tweede Kamerleden buitelden over elkaar heen om duidelijk te maken, dat het allemaal de schuld is van deze regering. Net zoals dat gebeurt bij het debat in dezelfde kamer over de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Het kabinet heeft zijn aftreden ingediend, maar dat is volgens velen lang niet genoeg. Er moet meer gebeuren, de premier en Lees verder