Boerenprotest en Israëlzondag

Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum op zondag 6 oktober.

Eens per jaar kennen we een Israëlzondag, maar eigenlijk is elke zondag Israëlzondag. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema memoreert dat het eind september Joods Nieuwjaar was. Zij vertelt over de betekenis en de viering van deze dag voor de Joden.
We werpen een blik in de synagoge en luisteren naar het zingen van Avinu Malkeinu, onze Vader en Koning, hoor naar onze stem.
Het gebed bij joodse feest- en gedenkdagen van Sytze de Vries naar een gebed op Rosh ha-Shana wordt uitgesproken.
En ze verbindt de boerenprotesten in de preek met het geloof. We hebben het broodnodig.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op de website.  Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Wanneer voel je je arm?

Een herfstige zondag. In dit nieuwe seizoen met het thema “Een goed verhaal” vandaag een dienst met verhalen over armoede en rijkdom. Wanneer ben je eigenlijk arm, of rijk? Waarin voel je jezelf eigenlijk rijk? Of arm? Je kunt veel geld hebben en toch arm zijn in geloof, hoop en liefde. Genoeg aanknopingspunten dus om over na te denken.
Er werd ook stilgestaan bij het overlijden van ons gemeentelid mevrouw G. Jongbloed-Bakker uit Wijtgaard. Er werd een kaarsje aangestoken, een gedicht voorgelezen, gezongen en haar naam werd bijgeschreven op het gedenkplateau in de kapel.
Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op de website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Herfst

De herfst is begonnen… Op het kerkhof rond de eeuwenoude Sint Martinuskerk is dit ook te zien:

Welkom in dit huis

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.

Hier ben je thuis.
Hier ben je verwacht, zoals je bent, want
zo dikwijls heeft God naar jou gezocht;
zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.

Sta even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis.
Je eigen nieuw begin.

Sluit even je ogen, word even stil.
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.

Ga even zitten
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid

En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de groet:
Vrede en alle goeds!

Een goed verhaal met Ruth

Op deze zonovergoten zondagmorgen was het om kwart voor tien een drukte van belang in de Sint Martinuskerk. Jong en oud verzamelde zich om de feestelijke opening van het winterseizoen bij te wonen. “Een goed verhaal”, was het thema, wat ook voor dit seizoen geldt. Het ging dus om verhalen. Bij binnenkomst werd ieder gevraagd op een briefje te schrijven wat als goed verhaal spontaan boven kwam drijven. Die briefjes werden verzameld, een paar titels werden voorgelezen, de rest volgt later in het kerkblad Op ‘e Hichte. De kinderen verrichtten letterlijk de aftrap van deze startzondag Het verhaal van deze zondag ging over de liefde. Ruth stond daarin centraal. Met begrippen als solidariteit, zorg voor elkaar, vooruitkijken, gemeenschap, met elkaar op reis. De kinderen waren inmiddels buiten de kerk begonnen met een speurtocht. Wie meer wil weten wat er allemaal in de dienst gebeurde kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde.  Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Vakantie en de kerk

De zomer is de tijd om er op uit te gaan. Reizen naar verre streken of en dag naar een plaats dichtbij. Dan word je soms getroffen door iets dat met kerk of geloof te maken heeft.
Durk en Saapke van der Meulen gingen een dag naar Schokland. Dat was ooit een eiland. Een land met een geschiedenis van wel 12.000 jaar. Toch moesten de bewoners het eiland in 1859 verlaten omdat het te gevaarlijk werd om er te blijven. Nu is het UNESCO werelderfgoed. Zo werden deze bezoekers getroffen door het kerkje, de fundamenten van een kerkje en de diverse kunstwerken. In het museum lag nog een Bijbel uit de tijd dat Schokland nog een eiland was.

U kunt meer lezen over de geschiedenis op https://schokland.nl/

Gluren bij de Tsjerkepaad buren….

Op 14 september was het de laatste dag van Tsjerkepaad en tegelijk Open Monumentendag.
In de gemeente Leeuwarden was het thema voor Monumentendag: “Weelderig wonen in de Leeuwarder greidhoeke.
Genoeg redenen voor uw webredacteur om de wandelschoenen aan te trekken en een ‘slach om meardere tsjerketuorren te meitsjen’.

In Weidum stond de Johanneskerk open. De spitse toren van ongeveer 1100 en een prachtig  interieur. Het Buma kerkhof achter de kerk lag er prachtig bij. Hier liggen de overleden familieleden van onze nieuwe burgemeester.

De preekstoel in Bears laat ons stilstaan bij de Christelijke hoofddeugden op vijf panelen. Gerechtigheid, Waarheid, Geloof, Liefde, Hoop, Standvastigheid en Voorzichtigheid.

De kerk staat in nauwe verbinding met Uniastate. Die is afgebroken maar de poort  is nog aanwezig en op de plaats van de state is een stalen replica (een luchtspiegeling) geplaatst. Op deze dag is het uitzicht van de toren prachtig.

Jorwerd

In Jorwerd stond de Sint Radboudkerk open. De kerk is nu in gebruik bij Nijkleaster. Bij binnenkomst klinkt gezang waar je stil van wordt…

Mantgum

In Mantgum zijn tuinen, it Fearhûs, de ambtswoning van de gemeentesecretaris en natuurlijk de Mariakerk open. Hier valt het prachtige interieur op met de unieke ronde preekstoel en prachtig housnijwerk.

 

De stilte fan ‘e greiden..

De tocht via It Nylân richting de Swette is prachtig.

Reduzum.

Na het oversteken komt de kerk in Reduzum in zicht.

Hier staat de thee klaar en valt het licht op een prachtige wijze in het raam.

 

Na deze 30 kilometer komt de vertrouwde toren van Wirdum heel dichtbij en blijkt hier de koffie klaar te staan.

Meer informatie vindt u op:
https://nijkleaster.frl/
http://www.uniastatebears.nl/geschiedenis/kerk
https://aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft%7C4f397623-2207-44d5-af37-861c72b7ff3f
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Mantgum)

 

 

Als je gemist wordt..

Op zondagmorgen 15 september 2019 ging ds Rinsma uit Goutum voor in de kerkdienst in Wirdum. Het was een vrolijke dienst met indringende momenten. Zingen met orgel en gitaar maar ook nadenken over ‘gemist’ worden. Jezus vertelde van de herder die 99 schapen achter liet om die ene te zoeken. Die ene werd gemist en om die te vinden werd alles in het werk gezet.  Als in Nederland een kind vermist wordt gaan politie en burgers zoeken en wordt daarbij alles uit de kast gehaald. In favela’s in Rio de Janeiro (waar drugsbendes die dienst uitmaken) telt zelfs een kinderleven niet….

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

God fan fier en hein ús Heit…

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.