Kerstactie!

In 2021 was de kerstactie een geslaagde actie! Wij hebben met elkaar vele gezinnen blij gemaakt met een waardebon, die zij mochten inwisselen voor boodschappen. Als diaconie PKN kerk Wirdum e.o. worden wij gesteund door het Dorpenteam Grou.

Ook dit jaar gaan wij weer voor die actie, voor alleenstaanden met / zonder kinderen en ouderen die het moeilijk hebben. Vooral in deze tijd met stijgende prijzen van voedsel en energie. Om ze toch met Kerst iets extra’s te geven!

U kunt een envelop met een gift vóór 17 december in de brievenbus inleveren bij:

  • Jannie Lindeman, George Emersonstrjitte 4 Wirdum
  • Nieske Span, Hof 16, Wirdum
  • Hannah Reitsma, Werpsterdyk 11 Wirdum

Alvast Bedankt! 

Toren wel in het licht, maar korter

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat de kerktoren van Wirdum van 1 oktober tot 1 april. ’s avonds als het donker is, in het licht staat. Een baken in de donkere dagen van het jaar. En voor iedereen die onderweg is, een teken van bijna thuis zijn.

Om die reden heeft de stichting Wurdumer klokken besloten om ook deze winter de kerktoren toch in het licht te zetten, maar dan korter. Van 1 november tot half november en van half januari tot 1 maart staat alleen de top van de kerktoren in het licht. Van 15 november tot 15 januari – de meest donkere periode van het jaar – wordt de hele kerk uitgelicht.

De stichting Wurdumer klokken is in 8 februari 1996 opgericht om de restauratie van de klokken te bekostigen. Sindsdien zorgt de stichting voor het jaarlijks onderhoud, de kosten van verlichting en heeft ze bijgedragen aan een aantal voorzieningen binnen de haag rondom de kerk zoals de banken en urnenkelder.

Bent u nog geen lid, maar spreekt het u ook aan wanneer in de donkere maanden van het jaar de kerktoren in het licht staat, wordt dan donateur. De stichting telt inmiddels ruim honderd donateurs en de meeste van hen hebben een automatische incasso. Het bankrekeningnummer van de stichting is:

NL03 RABO 0132.0270.89  ten name van Stichting Wurdumer klokken.

Bestuur stichting Wurdumer klokken
Alie, Ilona, Nerus en Drees

Tsjerkepaadpraatje Column

Naast Tsjerkepaad, de zaterdagse openstelling van onze kerk in de zomer, is er ook Oargelpaad. Hierbij worden kerkorganisten uit het hele land in de gelegenheid gesteld een half uur op door hen uitgekozen kerkorgels te spelen. In onze Sint Martinuskerk hebben dit jaar twaalf kerkorganisten hiervan gebruik gemaakt. Daarbij begeleid ik hen en geef wat informatie over ons mooie orgel.

Soms leidt een ontmoeting tot een verrassend gesprek. Een organiste helemaal uit Dordrecht afkomstig speelde een half uur. Daarna hadden we een enigszins diepgaand gesprek. Dit Tsjerkepaadpraatje vond ik zo boeiend dat ik na afloop de details van ons praatje heb opgeschreven waarna zij vertrok naar haar volgende orgelbespeling in Mantgum.

Zij: Ik vond de klank van dit orgel geweldig, vooral bij de psalmen die ik speelde.

Ik: Dat ben ik met u eens. Lees verder

Tijd voor iets nieuws!

Het thema voor de kerkdienst op zondag 20 november in de Sint Martinuskerk in Wirdum was: “Tijd voor iets nieuws!. Da Netty de Jong Wiersema uit Sneek ging voor in deze kerkdienst.

De lezingen gingen over de toekomst. Jesaja 43 vers 10-21. Hier is het volk in ballingschap maar Jesaja geeft al aan dat God iets heel nieuws van plan is en dat hij daar al mee begonnen is. Je moet dat dan wel zien. Ook werd gelezen uit Openbaringen 21 vers 1-5. Hierin wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschetst. Da de Jong vroeg ons hoe wij het vinden als er iets nieuws aan staat te komen. Dat kan een uitdaging zijn maar levert ook spanning op. Het kan heel goed zijn dat je dan iets op moet geven wat heel vertrouwd was. Zoals de mensen in ballingschap niet allemaal blij waren toen duidelijk werd dat ze vrij waren om terug te gaan. Er waren ook mensen die een nieuw en goed bestaan hebben opgebouwd. Ga je dan toch weg om weer iets nieuws (en onbekends) tegemoet te gaan? Ook in deze tijd zullen we de moed moeten hebben om ook nieuwe dingen te beginnen… In Openbaringen wordt geschetst wat God voor ogen heeft voor ons. Moeilijk te bevatten en voor te stellen maar je mag er wel op vertrouwen dat het goed komt…

Tot onze spijt is er geen livestream van de dienst geweest en ook is de opname niet gelukt door een technisch mankement. Andere diensten zijn nog te zien op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. Voor de overige zon-dagboeken kunt u kijken op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie:2022-11-20 liturgie

 

Collectes: De 1e collecte is voor PKN; Pastoraat Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL7 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pastoraat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

Kerstbroodmaaltijd

Het kan weer! Na 2 jaar kunnen en willen we weer een kerstbroodmaaltijd organiseren!

Op donderdag 15 december is er voor alle ouderen (70+) uit het dorp en omstreken een gezellige Kerstbroodmaaltijd.

Wij verwelkomen u dan graag, om 16.00 uur in de Golle te Wirdum.

Wilt u gehaald/gebracht worden, dan dit graag bij de opgave vermelden. U kunt zich opgeven voor 5 december via onderstaande telefoonnummers.

Jannie Lindeman          06-37309543

Nieske Span                06-53982142

Folkert Jongbloed         058-2885729

Hannah Reitsma           06-52104107

 

Zondagmiddag concert

Op zondagmiddag 13 november werd in de Sint Martinuskerk een concert gehouden. Astrid en Anneke traden op.

Astrid Scholtens-Brunia uit Leeuwarden zong al jaren in een band, kwartet en bij koren. Anneke Jansma-van Oostveen heeft vooral veel ervaring als zangeres in Muziektheater gezelschappen. In 2019 kruisten hun paden, na elkaar bijna 20 jaar uit het oog verloren te zijn. In 2020 zijn ze als duo gestart. Hun tweestemmige zang maakt van elke cover een unieke song. Daarnaast schrijft het tweetal ook eigen teksten op bestaande liedjes.

De ruim 50 bezoekers werden ontvangen met koffie en koek en genoten daarna een uur lang volop van het optreden van Astrid en Anneke. Hieronder een foto-impressie.

Meer informatie over Astrid en Anneke vindt u op www.astridenanneke.nl

Voedselbank november

Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders noodgedwongen een beroep op de voedselbank. De Vereniging van Voedselbanken Nederland verwacht dat het klantenbestand van de 172 voedselbanken aan het eind van deze winter met minimaal 40 procent zal zijn gegroeid ten opzichte van januari van dit jaar.

Tip voor de maand november: Houdbare melk, houdbare zuivelproducten

De voedselmand staat de 1ste zondag van de maand, in de hal van de kerk. Vervolgens staat de voedselmand in de Centerr supermarkt in ons dorp (bij de kassa).

Met vriendelijke groeten: Jannie, Nieske, Folkert en Hannah.

De spanning, die herkende ik wel

Sinds de inval van Rusland in de Oekraïne in februari van dit jaar ontvluchtten miljoenen mensen hun land, op zoek naar een veilig heenkomen. Een kleine 100.000 daarvan zocht zijn heil in ons land, ook in Wirdum. De eerste vluchtelingen vonden in  april een gastvrij onderdak bij Tessa Krikke aan de Werpsterdyk. Een poosje later betrokken een paar vluchtelingen een stacaravan bij Meinte en Akkejant Boersma, eveneens aan de Werpsterdyk. In de Fikarij werd plaats gemaakt voor twee gezinnen. En ook aan de Legedyk verschenen Oekraïners in het straatbeeld: daar opende gemeentelid Hilly Zandberg-Polman (87) hart en hiem voor een gevlucht gezin. Met het herbergen van vluchtelingen gaf ook zij – zo dat wordt genoemd in de christelijke traditie – invulling aan een van de werken der barmhartigheid. Inmiddels is dit gezin teruggekeerd naar huis. Al met al genoeg aanleiding voor een gesprek met Hilly. Lees verder

Kunst met een glimlach…

Op zondag 13 november om 09.30 uur ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.

In de dienst werd gelezen uit Exodus 3 vers 1-15. Dit gaat over Mozes die bij de brandende braamstruik komt en hier een opdracht krijg van God. En er werd gelezen uit: Lucas 20 vers 27-38 waarin Jezus bevraagd door de Sadduceeën over het zwager-huwelijk. Een vraag om Jezus vast te zetten. De preek sloot aan bij vorige week waarin het schilderij van Marius van Dokkum werd omschreven.

Van Dokkum maakt ‘kunst met een glimlach’. En hier is een meisje te zien dat danst in het licht. Verliest ze zichzelf of vind ze zichzelf? Is ze volkomen zichzelf, vrij van de blikken van de dominee en kerkgangers. Wordt er geoordeeld?? Maar geldt ook hier niet dat we geen stokje moeten steken in het geloven van een ander… En natuurlijk was dit verweven met wat Mozes gebeurde bij de brandende braambos en de Jezus die de vraag van de Sadduceeën beantwoord.

Dit kunt u allemaal nog 4 weken te bekijken en te beluisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. Voor de overige zon-dagboeken kunt u kijken op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-11-13 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor KIA – Zending Golfstaten. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in storytelling (Simply the Story), een succesvolle interactieve bijbelvertelmethode. Arbeidsmigranten krijgen het bijbelverhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-golfstaten/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending Golfstaten.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.