‘Ben ik in beeld?” Een kerkdienst over sociale media…

Op deze  morgen kwamen flink wat mensen naar de eeuwenoude Sint Martinuskerk om een dienst mee te maken waarin de moderne communicatie middelen een rol speelden.

Voor de dienst stond de koffie klaar en konden we er een koekie bij krijgen. De jeugd deelde uit. Een aantal van hen had geen tijd voor de telefoon maar was tikkertje aan het spelen.

In de dienst ging het over sociale media en standpunten innemen. Dat deden we letterlijk aan de hand van stellingen die de jongeren hadden verzonnen. Zo kregen we inzicht in wie wel/niet op sociale media ‘zitten’ en of we wel of niet naar de kerk zouden komen als dienst via internet bekeken kan worden. Een gemeentelid vertelde dat ze dit weekeinde  een rouwdienst in Amerika live hadden gevolgd.

De kinderen gingen vervolgens aan de slag in de kapel. Ze maakten beelden van zichzelf. Da Wiebrig de Boer Romkema hield een meditatie. Ze vertelde dat ze ook een beeld van zichzelf zag dat door een klasgenoot was gemaakt door haar profiel om-te- trekken terwijl ze op de grond lag op een groot stuk papier.      Opeens zie je jezelf. In sociale media worden veel mooie beelden neergezet. Maar toch mag je altijd jezelf zijn. Want ieder mens doet er toe!

Aan het eind van de dienst volgde een review… (Hoe deze dienst gewaardeerd werd:)

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De Wijzen uit het oosten…

Op de  morgen van zondag 5 januari kwamen wij in de Sint Martinuskerk in Wirdum bij elkaar voor de eerste kerkdienst in 2020. Ds. P.R.Beintema uit Leeuwarden ging voor in deze dienst.

In de preek wees de voorganger op Jesaja. Die profeet gaf al aan dat Jezus geboren zou worden. Als Jezus dan geboren is dan is dat in een stal. En op deze zondag staan wij er bij stil dat magiërs uit het oosten een ster zagen en vertrokken. Zij hadden door dat er een Koning was geboren. Door de verhalen worden deze magiërs ook wel de drie koningen genoemd. Zelfs hun namen zijn bekend. Maar die zijn pas in 600 opgeschreven. In de Bijbel lees je niet over drie koningen… Er is dus veel omheen verzonnen.  Ds. Beintema legde nog veel meer uit in zijn preek. Te veel om hier te beschrijven. Daarom wordt van deze dienst een verslag gemaakt. Wij noemen dat het zon-dagboek.  Het staat binnenkort op deze website.

In de gebeden werd ook de gevaarlijke situatie met de branden in Australië aangehaald. Oud Wirdumer Jappie v.d.Land doet er alles aan om zijn huis te behouden. Zie hiervoor op: https://www.tatimes.com.au/batlow-residents-remain-as-emergency-level-in-place/ 
Inmiddels is duidelijk dat hij zijn huis heeft kunnen behouden.

Na de dienst was er tijd om elkaar de hand te schudden en een goed en gezegend nieuwjaar te wensen.

Ontmoeting

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde.  Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Oudejaarsdienst in Wirdum

Door de  mist en onder begeleiding van vuurwerk kwamen wij bij de Sint Martinuskerk voor het Oudejaarsgebed.

In een bijzondere dienst stond wij stil bij de overgang van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Er kwamen voorwerpen te voorschijn die gedachten opriepen. Een steen, een scherf, grijze doeken, bloemen, zakdoeken en een kaars. Die werd aangestoken.

 

Rond deze voorwerpen zongen wij:
Dat it paad o dei takomt en de wyn de goede kant útwaait
dat de sinne blier dyn antlit beskyn de rein dyn lannen myld bedript…

Niemand weet hoe het precies komt in de toekomst. Zo gingen wij door een andere deur de kerk uit, naar huis op weg naar 2020!

Van deze dienst wordt een verslag gemaakt. Een samenvatting kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek zal worden gemaakt . Het staat binnenkort op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

3 x bedankt

Iedere 1e zondag van de maand staat de voedselman voor de voedselbank in de hal van de kerk. Ook staat die mand vervolgens in de SPARRR.  Voor kerst worden kerstassen uitgedeeld. Die worden door u gevuld teruggebracht voor mensen die een beetje hulp best kunnen gebruiken. En er is de jaarlijkse kerstmaaltijd in december. Onze diaconie en meer vrijwilligers organiseren dit. 

Van de Voedselbank kregen we een bedankje voor de maandelijkse rijk gevulde dozen die wij bij ze brengen of als ze door de voedselbank worden opgehaald:
“Heel, heel veel dank, wij maken er vele mensen blij mee en hopen in 2020 weer op jullie steun. Ook wensen wij jullie nog een gezond 2020.

De diaconie bedankt jullie voor de goed gevulde tassen die weer binnenkwamen. Er zijn opnieuw veel alleenstaanden/gezinnen in en om Wirdum blij gemaakt met een tas vol lekkere levensmiddelen en snoep voor de kinderen in deze donkere maanden.
Heel veel dank daarvoor.

Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de jaarlijkse Kerstbroodmaaltijd. Wat was het gezellig en wat hebben we met elkaar gezongen, geluisterd naar het gedicht en een kerstverhaal. Genoten van een hapje en een drankje en met elkaar van de broodmaaltijd.

Goede dingen beginnen klein

Op de zondagmorgen van de 29e december ging ds. B.Bloemink uit Beetgum voor in de kerkdienst in Wirdum.

Deze morgen las ds. Bloemink uit Psalm 121:“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”.  Bij de uitleg werd ingegaan op de toestand in deze wereld. Met problemen op gebied van milieu, de zwarte pietendiscussie, over vluchtelingen etc.etc. En toch mogen wij uitkijken, hoop houden. Geloven bestaat omdat wij dat doen. Niet alleen hier maar juist ook buiten de kerk. Er wordt veel in tegenstellingen gedacht maar je kunt ook samen ergens voor zijn. En daaraan werken. Daarbij geldt dat goede dingen altijd klein beginnen…

Deze zondag waren de Bloemen voor ds Bloemink. Hij komt al rond de 30 jaren als gastpredikant. Wij stellen dat zeer op prijs.

Van deze dienst wordt een verslag gemaakt. Een samenvatting kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek zal worden gemaakt . Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Kerststal sinds 2009

Sinds 2008 staat ieder jaar een kerststal op het plein voor de Sint Martinuskerk in Wirdum. In 2009 stonden voor het eerst ‘Jozef, Maria en Jezus’ in de stal…

Bloemen bij de Kerst

In het Woord was leven en het leven was het

Lithurgisch bloemstuk

licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
– Johannes 1:4-5

Symbolische schikking
‘Het licht schijnt in de duisternis’.

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd
van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en
bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat
léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we
op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die
we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij
als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en
leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan
rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat
zien we terug in de versiering van de bol met groen,
lichtjes en geurende bloemen.

Kerstfeest in Wirdum

In de vroege kerstmorgen werden wij in Wirdum wakker van kerstliederen die gespeeld werd door de Brassband. Wat een prachtig begin van de dag.

In de morgen kwamen bij elkaar om het Kerstfeest te vieren. De geboorte van Jezus. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. De kerstkaars werd aangestoken. Het liturgisch bloemstuk bekeken.  Voor de kinderen was er een prachtig verhaal van de herbergier die zijn herberg vrij hield voor een Koning die zou komen… Tot de buurvrouw hem vertelde dat die Koning in de stal achter zijn huis was geboren…

De Brassband Wirdum zorgde voor prachtige muziek en begeleiding bij het zingen. De kinderen gingen naar hun eigen dienst. Bij terugkomst hadden ze allemaal een beeldje bij zich van de Kerststal. Ze hadden gekozen voor het beeldje dat ze wel wilden zijn. Binnen een paar minuten maakten ze de kerststal (van onze dominee) weer compleet.

Zo hebben we samen gevierd, gebeden, gezongen en genoten van  de muziek.

Tijdens de dienst en de preek werd nog veel meer gezegd. Een samenvatting kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Kerstnacht in Wirdum

Welkom

Op kerstavond kwamen heel veel mensen naar de Sint Martinuskerk. Ze werden verwelkomt met muziek bij de kerststal. Ook binnen stond een stal.

Het werd een dienst waarin wij samen zongen, zagen hoe de Kerstkaars werd aangestoken, geluisterd naar dat prachtige verhaal van de geboorte van Jezus, de meditatie en schitterende muziek

Ook kwamen vier mensen naar de stal. Ze kwamen daar op verhaal op deze avond vol verhalen. Ze vertelden over het thema van deze avond: “Draaf dyn stâl net foarbei…”

In diezelfde stal staken tientallen mensen een kaarsje aan…

Samen werd aan het einde van de dienst het “Ere zij God” gezongen.

Na de kerkdienst gingen wij naar de stal. En ook dit jaar stonden daar Jozef, Maria en Jezus…  er waren vuren bij aangestoken en de het kerstbrood, glühwein en  chocolademelk stond klaar.

Het bleek nog lang druk op het kerkplein in Wirdum.

Van deze kerstnachtdienst wordt een verslag gemaakt.  Een samenvatting kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek zal worden gemaakt . Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Bloemen bij de 4e zondag van advent

Latijnse benaming: Rorate. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van
Jesaja 45: Dauwt hemelen.

U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
– Micha 7:18

Symbolische schikking
‘Gods belofte van zegen en genade’.

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en
hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan
wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met
omwegen, zoals de kronkelige klimop.