Voornemens

“Voornemens” is de titel van het redactionele artikel in ons kerkblad “Op é Hichte”. 

Het nieuwe jaar ligt voor ons als een vlakke, onontgonnen akker. We gaan het bewerken, hoe dan ook, of we willen of niet. Wat zal het worden? Veel van wat ons zal overkomen, hebben we niet in eigen hand. Onze gezondheid, bijvoorbeeld. Wordt het een jubeljaar, komen we 2021 ongeschonden door of wordt het een meer of mindere zware opgave? Welk stempel zal corona nog op ons leven drukken? Niemand die het weet. En hoe zit het met de nieuwe voornemens. Sommigen maken die elk jaar en kunnen er aan het eind van het jaar een aantal afstrepen of in de prullenmand gooien. Anderen zijn vast van plan om hetzelfde stramien te volgen als voorheen.
Zelf ben ik niet zo van voornemens. Lees verder

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

wol oant it wjersjen oer ús weitsje,

lit gjin kswea ús rigen reitsje,

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

wol ús mei jo wjukken hoedzje,

stypje as de stoarmen woedzje,

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

wol ús mei jo wjukken hoedzje,

stypje as de stoarmen woedzje.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear,

as wy wurch en warleas binne,

lit ús dan troch Jo oerwinne.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Adem, leef, lef…..

Het was onze eerste kerkdienst in het jaar 2021 die op zondag 3 januari in Sint Martinuskerk in Wirdum werd gehouden. Ds. Ben Bloemink was de voorganger.

Hij preekt aan de hand van psalm 13 over de Covid pandemie tijd waar wij nu in leven. Een pandemie is niet nieuw want ze zijn er ook eerder geweest en ook toen moesten mensen er mee omgaan. Maar hoe gaan wij de toekomst in? De voorganger vatte samen: “Adem, leef en heb lef!’ In de psalm komt naar voren dat God er altijd is. Hij luistert. En wij kunnen verantwoordelijkheid nemen;  Ruimte maken, het leven leven en lef hebben. En lef betekent dat je, binnen de regels, naar elkaar kunt omzien, contact houden, bijspringen en zoeken naar wat wel kan en dat mogelijk maken.

 

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Ter informatie: In de livestream van de dienst kwam een storing waardoor een deel niet te bekijken en beluisteren was. Via de bovenstaande link is de dienst in zijn geheel terug te zien.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2021-01-03 Ds B Bloemink
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Ouderjaarsdienst: “Leven is reizen in de tijd”.

Op oudejaarsavond is de Sint Martinuskerk in Wirdum verlicht van binnen en van buiten. In de kerk werd de oudejaarsdienst gehouden. Dat geeft altijd weer een bijzondere sfeer… en deze keer alleen met de mensen die de dienst organiseerden.

Wij konden thuis meekijken en luisteren. Gedichten, zang, muziek, de lezing over Ruth en Naomi. In de preek ging het over de afgelopen (corona) tijd, het heden en kijken naar de toekomst. “Lezen is reizen in de tijd”. Maar ook het gezegde: “Rom herte, kleare kimen” (Als lijden of tegenspoed een einde nemen…)

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden:  2020-12-31 Liturgie oudejaarsdienst
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

“Jezus, Licht, Val en Opstanding”

Het was een stormachtige zondagmorgen op de 27e december. In de Sint Martinuskerk in Wirdum werd de kerkdienst gehouden. Helaas zonder bezoekers maar wel met de mogelijkheid om mee te kijken en luisteren.

Ds. Beintema ging voor in deze kerkdienst. Het thema was “Jezus, Licht, Val en Opstandig” (Luc 2 : 34) .  Gelezen werd onder andere uit Lucas. Over Maria en Jozef die met Jezus naar de tempel gingen om hem voor te stellen aan God. Daar werden ze aangesproken door Simeon. De Heilige Geest had hem ingegeven dat hij bij zijn leven de Christus zou zien… En hij voelde dat dit Hem moest zijn en liet dat ook weten.    

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-12-27 ds. P.Beintema
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor zending.
De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen

U kunt kunt uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL33 RABO 0153 7489 23 NL90 t.n.v. Zending/Missionaire commissie onder vermelding van Zending.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Onderhoud gebouwen.

Bloemen bij de kerst

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Kerstdienst 25 december 2020

Op  vrijdag 25 december werd in de Sint Martinuskerk te Wirdum de kerstdienst gehouden.

Helaas blijkt dat de live stream niet goed werkte. Onze verontschuldigingen daarvoor.

Voorganger was: Da Wiebrig de Boer Romkema

Van deze dienst is alsnog een zon-dagboek samengesteld. U vindt het op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie kunt u hier downloaden: 2020-12-25. Liturgie Kerstmorgen
De preek kunt u hier downloaden: 53b. Preek op 25 december 2020
Het kerstverhaal kunt u hier dowloaden: 53a. Krystferhaal
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor Kinderen in de Knel.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Toelichting 1e collecte: KerkinActie. Kinderen in de Knel.
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruik of verwaarloosd
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Geef daarom royaal aan deze Kerstcollecte. De opbrengst is bestemd voor kinderprojecten!

U kunt kunt uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie  PKN Wirdum eo onder vermelding van Kinderen in de Knel

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Kerkelijk werk.

 

 

Bloemen bij de Kerstnacht

Bloemen bij de Kerstnacht.

Midden in het stuk drie rozen, geboorte, liefde (roos), naam. Maar ook Vader, Zoon en Geest. Verder in het stuk geschiedenis: het kerkelijke jaar begint bij kerst, naar goede vrijdag en Pasen…daarom ook klimop en buxus en verschillende bloemen uit alle jaargetijden. Het is opgestoken in een donkere “aarden” schaal, een ronde, omdat het kerkelijke jaar “rond” loopt.

Een ronde schaal omdat er al jaren en jaren elke kerkdienst weer met bloemen vertelt mag worden dat Gods geschiedenis doorgaat.

In het stuk ook “groene” bloemen, dit verwijst naar het leven en toekomst. De klimop ligt als een weeg… we weten niet hoe het verder gaat, maar klimop symboliseert ook hoop…

 

De Kerstnachtdienst kunt u terug kijken op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

 

Kerstnachtdienst in Wirdum

Beste gemeenteleden, beste dorpsgenoten, beste allen,

Op kerstavond was er online een indrukwekkende online kerstnachtdienst te volgen!

PKN Wirdum Top 10               In voorbereiding voor de kerstnachtdienst hebben we u allen gevraagd naar mooie / bijzondere (kerst) nummers.
We hebben een prachtige lijst samen kunnen stellen die te beluisteren is via deze link

JEUGD! PKN Wirdum Favorieten
Ook kregen we prachtige suggesties van onze Jeugd!
Een mooie gevarieerde lijst met nummers die indruk maken. Deze kunnen jullie hier luisteren.

Deze kerstavonddienst is op 24 december om 21.30 uur onlin gezet is te bekijken en te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Speciale collecte Tijdens de kerstnachtdienst is het een traditie om te collecteren voor een speciaal/bijzonder doel. Dit jaar is de collecte voor de Voedselbank. Wij vragen u om uw bijdrage over te maken op rekening nummer van de Diaconie Wirdum e.o NL90 RABO 0148 2276 27  onder vermelding Voedselbank.

Inmiddels is van deze dienst ook een zon-dagboek gemaakt. Dit kunt vinden op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/

Kerstnachtdienst-commissie