Beleidsplan

“Van u is de toekomst, op weg naar een nieuw beleidsplan”

Daarmee wordt aangegeven dat het nieuwe beleidsplan in ontwikkeling is.

Door de aangescherpte corona-maatregelen kon het nieuwe Beleidsplan op 01 december NIET worden besproken met de gemeente tijdens een gemeenteavond. De presentatie en bespreking is dan ook uitgesteld. Zodra hierover meer bekend is zal dit op deze website worden bekend gemaakt.

Ook de kerkelijke gemeente van Wirdum heeft een beleidsplan. Iedere vier jaar wordt dit beleidsplan opnieuw vastgesteld. Uiteraard gaat dat niet zonder een evaluatie, vaststelling of de doelen wel of niet zijn gehaald. Hierna is een verkenningsronde gehouden met kerkenraad, predikant, bestaande commissies en gemeenteleden om te komen tot een nieuw beleidsplan. Dat heeft erin geresulteerd dat in augustus 2016 het beleidsplan 2016 – 2020 is vastgesteld. U vindt het beleidsplan door op de volgende ‘link’ te klikken.

Beleidsplan 2016 – 2020 Prot. Gemeente Wirdum

Waar twee of drie

Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toe steken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.

Alfred C. Bronswijk
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde,
Een uitgave van de Protestantse Kerk Nederland