Voedselmand voor de voedselbank

De voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen. Helpt mee om de voedselbank te laten helpen.

De voedselmand staat  de hele maand augustus in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Tip voor de maand augustus: Groente in blik.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

Wees voorbereid.

Op de prachtige morgen van zondag 7 augustus ging Pastor Nelleke Berntsen voor in de kerkdienst in de oude Sint Martinuskerk in Wirdum.

De eerste lezing was uit Jesaja 65 waarin een beeld wordt geschetst van de toekomst. Een duizendjarig rijk van vrede. De tweede lezing was uit Lucas 12 waarin wordt aangeven dat je altijd alert moet zijn op de wederkomst van Jezus. In de Bijbel wordt uitgelegd dat er verschillende tijden komen waaronder de tijd van chaos. Maar aan mensen die in Hem geloven rust wel de taak om alert te blijven op zijn komst. Dat je klaar staat als Hij komt op een moment waarop je het niet verwacht.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dat kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596. Opnieuw is door technische problemen helaas niet alles goed gegaan met deze dienst. ALLEEN HET EERSTE DEEL IS TE BELUISTEREN EN BEKIJKEN.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit komt binnenkort te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-08-07 Pastor Nelleke Berntsen

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 2723 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 07 augustus.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 7 augustus.

Tsjerkepaad 2022

In de zomer van 2022 staan op zaterdagmiddag de deuren van ruim 250 kerken in Fryslân open voor bezoekers. U bent van harte welkom om de kerken te bekijken en te genieten van het interieur, een tentoonstelling of activiteit. Ook in de Sint Martinuskerk van Wirdum bent u van harte welkom. Hier kunt u ook een bijzondere tentoonstelling bekijken.

Aly van der Mark, Margreet Nauta, Titia van Wulfften Palthe en Martha Kist hebben onderzoek gedaan naar een aantal bekende Wirdumers en hun familieleden. De namen van die Wirdumers herkent u wellicht: Vlaskamp, Hellema en Beekhuis. Over dat onderzoek is een boek gepubliceerd: Twee vrouwen -Twee levens. Dit boek is uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij en kan daar besteld worden of kan verkregen worden in de betere boekhandel!

Tsjerkepaad is iedere zaterdagmiddag van 2 juli tot en met 10 september. Gedurende die hele periode is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in de Wirdumer St. Martinustsjerke. Iedereen is dan van harte welkom.

De organisatrices van de tentoonstelling schrijven zelf het volgende over de expositie: – Twee eeuwen terug in de tijd – 
Tijdens Tsjerkepaad kunt u de kerk van Wirdum bezoeken. Er is een tentoonstelling ingericht met voorwerpen die toebehoorden aan drie personen die hier in 1822 ter kerke gingen: de boer Doeke Wijgers Hellema (56), de weduwe Janke Diderika Cloeck (48) en de jonge dorpsdokter Gerrit Vlaskamp (31). Hun levens raakten vervlochten met elkaar.

Doeke Wijgers Hellema schreef eindeloos veel en graag. Over Wirdum, de maatschappij, zijn eigen leven maar ook over vrienden en dorpsgenoten. Daarom weten we nu nog zo veel over hen.

De voorwerpen zijn door hun nakomelingen generaties lang zorgvuldig bewaard. Hoogtepunten zijn de portretten van Gerrit Vlaskamp en zijn jonge vrouw Aleida Beekhuis, die vanuit Zuid-Afrika nu weer terug zijn in Nederland.

In heel Fryslân doen meer dan 250 kerken mee aan Tsjerkepaad. Voor een overzicht van al deze kerken moet u zijn op: https://www.tsjerkepaad.nl/

Meer informatie over de opening vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2022/07/02/tsjerkepaad-geopend/

De Tsjerkepaad-kommisje

Altijd onderweg

In het zomernummer van ons kerkblad Op ‘e Hichte staat een redactioneel artikel dat past bij vakantie en onderweg zijn.

Begin vorige maand waren we een paar dagen achtereen op Schiphol. Wachtend op (klein)kinderen die uiteindelijk door technische problemen en het schrappen van twee vluchten niet kwamen. We hebben dus uren wachtend doorgebracht in de enorme centrale hal. Met koffie, broodjes, een boek, een tijdschrift. Vol verbazing kijkend naar de talloze reizigers die onderweg waren. Passagiers, ophalers en brengers, beveiligers, marechaussees en boordpersoneel krioelden door elkaar. Reizigers voorzien van karretjes met torenhoge stapels koffers, soms een enkele handtas, rugzak of handkoffertje, zochten een weg door de drukte. Groepen, gezinnen, koppels, eenlingen waaronder veel jongeren. Mensen die een bordje omhooghielden met daarop de naam van degene op wie ze wachtten. Hier en daar ook mensen, die rustig zaten te wachten op wat komen zou. Lees verder

Voedselmand voor de voedselbank. Augustus 2022

De voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen. Helpt mee om de voedselbank te laten helpen.

De voedselmand staat op zondag 07 augustus in de hal van onze kerk. En hij staat de hele maand augustus in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Tip voor de maand augustus: Groente in blik.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma

Geen zorgen…

Op de zondagmorgen van de 31e juli ging Da. Fransien van Keulen uit Winterswijk nog één keer voor in de kerkdienst in Wirdum.

De lezing was uit Prediker. Over de man die hard gezwoegd had en rijk was geworden. Hij keek terug op zijn leven en zag ‘lucht en ledigheid’. De volgende lezing was uit Mathéus 6. Dit ging over de prachtige schepping en dat we geen zorgen moeten hebben over morgen. In de preek werd hierop ingegaan. Het is moeilijk om zomaar te zeggen dat we geen zorgen over morgen moeten hebben. Toch gaat het hier ook over vertrouwen. Geen zorgen voor morgen of zonder zorgen de nieuwe dag, ook met zijn problemen, weer aanpakken.

Ook werd er stilgestaan bij de tijd dat da. Van Keulen in de gereformeerde kerk in Wirdum stond en, na haar vertrek, jarenlang ieder jaar nog één keer hier voorging in de kerkdienst. Nu is dit de laatste keer. Ze werd hartelijk bedankt voor haar inzet, kreeg de bloemen en applaus van de aanwezigen. Na de dienst was er koffie en tijd om na te praten.

Helaas is het geluid bij deze dienst niet opgenomen. Het is dan ook niet mogelijk om deze alsnog te beluisteren.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-07-31 da. Fransien van Keulen-Winterswijk

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending-/Missionaire Commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Jaloezie

Op de prachtige morgen van zondag 24 juli ging ds. Jac de Haan uit Sint Annaparochie voor in de kerkdienst in Wirdum.

Hier luisterden wij naar de lezing over Kaïn en Abel. Kaïn de man die er mag zijn en Abel die meer aan de zijlijn staat. Beide brengen een offer aan God en die ‘slaat acht’ op het offer van Abel en niet van Kaïn. Het gezicht van Kaïn betrekt en uiteindelijk slaat hij zijn broer dood. Jaloersheid is van alle tijden. Ook nu is het gras bij de buren vaak groener dan bij jezelf. Dan is het zaak om erop te letten dat het “jaloezieduiveltje” niet de overhand krijgt. Dat geldt voor vroeger maar zeker ook in onze tijd.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dat kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-07-24 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.