Zondag 20 oktober

Ds Westra

Op zondag 20 oktober is de wekelijkse kerkdienst in Wirdum. In de eeuwenoude Sint Martinuskerk gaat Ds. Westra uit Lollum voor in deze dienst.

Tijdens deze dienst zijn er twee collectes. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor het eigen kerkelijke werk.

Wij beginnen om 09.30 uur en u bent allemaal van harte welkom!

Uitnodiging JEUGD

Hallo,

Wij, Mariska en Gijsbert, zijn weer begonnen met een nieuw seizoen Jeugd! en willen je hiervoor uitnodigen! Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom!

Eén keer in de 3 à 4 weken komen we samen op zondag (eigenlijk gewoon op het tijdstip waar anders zondagschool was). Zondag 20 oktober ben je welkom en we maken er samen iets moois van!

Waar is het: in de keuken van Fikarij tegenover de kerk.
Hoe laat: 9.30-10.30 uur
Wanneer:  20 okt, 10 nov, 1 dec, 12 jan, 2 feb, 1 en 29 mrt, 26 apr.
(als het wijzigt dan laten we dit via de app weten!)

Opgeven van tevoren is voor ons prettig maar wanneer je op het laatste moment spontaan wilt komen: van harte welkom!

Groet en tot ziens!
Mariska en Gijsbert – Tel. 0610571053

Vrede

Er is geen weg naar vrede op weg naar de veiligheid.
Voor vrede moet je durven, dat is een groot risico
en er is nooit zekerheid.
Vrede is het tegenovergestelde van veiligheid.
Zekerheid eisen betekent wantrouwen hebben
en dit wantrouwen leidt op zijn beurt tot oorlog.
Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.
Alleen uit de vrede
tussen de mensen
kan de grote vrede
waar we op hopen
ooit ontstaan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Themadiensten

‘t Praethuys is een praat-/werkgroep van de kerkelijke gemeente van Wirdum e.o. We houden ons bezig met hedendaagse thema’s die in onze omgeving een rol spelen. Dergelijke thema’s worden, al pratende, uitgewerkt in een speciale themadiensten. Hierbij betrekken we soms ook plaatselijke erva-ringsdeskundigen. Voor komend seizoen is het overkoepelende thema ‘Een goed verhaal’. Hieronder een korte uitwerking en de data van de onderwerpen.

Zondag 17 november: ‘Het reclameverhaal – een goed verhaal?’
Het is moeilijk om je voor reclame af te sluiten. Overal en ergens word je ermee geconfronteerd. Tegenwoordig lijkt het wel alsof je pas echt gelukkig wordt als je je door reclame laat leiden.
Reclames van allerlei producten beloven je van alles, van ‘je geweldig voelen’ tot ‘een ongelofelijke belevenis’, ‘optimaal gelukkig zijn’ enzovoort.
Is de reclame een goed verhaal of is dat wat al te goedgelovig?

Zondag 12 januari 2020: Ben ik in beeld? – I.s.m. ‘Jeugd’.
We leven volop in een beeldcultuur. We zetten van alles online en we ont-moeten anderen ook vaak via social media. Hoe komen we dan voor elkaar in beeld? Wat is echt en wat niet? Wat delen we online en hoe geloofwaardig is dat? Delen we misschien teveel ons ideale zelf?
Wat doen we met de rafelranden en pijn van het leven? Met onze kwetsbaarheid? Hoe gaan we online behoedzaam met elkaar om? Hoe verhoudt zich dat alles tot ‘beeld en gelijkenis’ van de Eeuwige zijn?

Zondag 9 februari 2020: Yn mienskip ferhalen diele
Over de kracht van gemeenschap zijn, over de kracht van verhalen samen delen. …

Woensdag 11 maart (biddag): Het pure verhaal van het leven
Over duurzaamheid, back to basics, back to nature…

De themadiensten beginnen om met een inloop v.a. 9.30 uur met koffie en iets lekkers, de dienst start om 10.00 uur.
Voor meer informatie of een vraag: bel of mail Geartsje van der Meer, tel. 058-2551135 of geertjevandermeer@ziggo.nl.

Tafelgemeenschap

Onder een grijs wolkendek kwam onze gemeente vanmorgen samen in de Sint Martinuskerk. Gepreekt werd aan de hand van de woorden van Psalm 113, in de vrije vertaling van Huub Oosterhuis en van Lucas 17, de verzen 11 -19. Vandaag zijn we verzameld rond de tafel van de Heer. Daar wordt van alles gedeeld. Niet alleen brood en wijn, maar ook aandacht voor elkaar, medeleven, een gesprek, kaartje. Hier wordt het leven gedeeld, omdat je de ander ziet staan. Niet alleen op zondag, maar de hele week. Er is een tafelgemeenschap van pastoraat en diaconaat, hier én wereldwijd. Het is ook de tafel waar God de armen en onaanzienlijken opricht. Ook is er een tafelgemeenschap met hen die ons zijn ontvallen – met de mensen van voorbij.
Zien we dat voldoende, kunnen we dit in dankbaarheid rond de tafel beleven?
Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het komt binnenkort op deze website te staan. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Tot rust komen

In augustus gingen wij nog een week nazomeren op een camping bij Havelte.
’s Zondags gingen we naar de mooie romaanse/gotische Clemenskerk, prachtig landelijk gelegen ver buiten de bebouwing van het dorp Havelte, een kerk in “niemandsland”.
De eerste kapel was indertijd na de kerstening gebouwd op de plek van een heidens heiligdom. Later is deze kerk ook op diezelfde plaats gebouwd.
Bij binnenkomst werden wij begroet door predikante en de ouderling van dienst reikte ons deze kaart uit met een afbeelding van het kerkgebouw, met op de achterkant een mooi gebed. Een gebed ter inspiratie en bemoediging.

Tot rust komen

Hier ben ik
God voor U
Zoals ik ben

Met al mijn spanningen
Met mijn vreugde
Met mijn ongeduld
Met mijn verlangen

God, bron van leven
Vernieuw mij

Amen

Elly en Sándor Weerstra

Boerenprotest en Israëlzondag

Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum op zondag 6 oktober.

Eens per jaar kennen we een Israëlzondag, maar eigenlijk is elke zondag Israëlzondag. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema memoreert dat het eind september Joods Nieuwjaar was. Zij vertelt over de betekenis en de viering van deze dag voor de Joden.
We werpen een blik in de synagoge en luisteren naar het zingen van Avinu Malkeinu, onze Vader en Koning, hoor naar onze stem.
Het gebed bij joodse feest- en gedenkdagen van Sytze de Vries naar een gebed op Rosh ha-Shana wordt uitgesproken.
En ze verbindt de boerenprotesten in de preek met het geloof. We hebben het broodnodig.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het staat inmiddels op de website.  Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Wanneer voel je je arm?

Een herfstige zondag. In dit nieuwe seizoen met het thema “Een goed verhaal” vandaag een dienst met verhalen over armoede en rijkdom. Wanneer ben je eigenlijk arm, of rijk? Waarin voel je jezelf eigenlijk rijk? Of arm? Je kunt veel geld hebben en toch arm zijn in geloof, hoop en liefde. Genoeg aanknopingspunten dus om over na te denken.
Er werd ook stilgestaan bij het overlijden van ons gemeentelid mevrouw G. Jongbloed-Bakker uit Wijtgaard. Er werd een kaarsje aangestoken, een gedicht voorgelezen, gezongen en haar naam werd bijgeschreven op het gedenkplateau in de kapel.
Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op de website. Zie: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Herfst

De herfst is begonnen… Op het kerkhof rond de eeuwenoude Sint Martinuskerk is dit ook te zien:

Welkom in dit huis

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.

Hier ben je thuis.
Hier ben je verwacht, zoals je bent, want
zo dikwijls heeft God naar jou gezocht;
zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.

Sta even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis.
Je eigen nieuw begin.

Sluit even je ogen, word even stil.
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.

Ga even zitten
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid

En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de groet:
Vrede en alle goeds!