Vakantie

Vakantie
Alleen het woord al doet ons rillen.
Heerlijk, een oneindig goed gevoel.

Vakantie is:
een tijd van bloeiende bloemen,
van zingende vogels,
een tijd van volmaaktheid.

Vakantie is:
grootse gele korenvelden,
verse groenten in de tuin,
een open blauwe hemel die mensen blij maakt
en in verwondering doet staan voor de natuur.

Vakantie is:
de aarde niet vervuilen,
maar eerbiedigen als woonplaats voor mensen en dieren
voor bomen, planten en bloemen.

Vakantie is:
zien dat onze aarde goed is,
omdat zij uit Gods scheppende hand voortkomt

Macht….

Op de bewolkte zondagmorgen van de 14e juli kwamen wij in Wirdum bij elkaar in de Sint Martinuskerk voor de wekelijkse kerkdienst.

Da.Wiebrig de Boer las met ons de 3e brief van Johannes. Een brief van één kantje… Dit was de 3e in de serie (zie ook de vorige 2 korte verslagen). In de brief benadrukt Johannes dat je leeft vanuit de kern; de liefde en de waarheid. En hij waarschuwt voor mensen met ‘macht’ maar die deze niet gebruiken om in dienst te staan voor de mensen….

U kunt meer lezen over wat er in deze dienst gebeurde in het zon-dagboek. Dit komt binnenkort te staan op deze website. Of volg deze link: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/   Ook is deze dienst nog een maand lang terug te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van de dienst vindt u via: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

 

Vakantie en de kerk

De zomer is de tijd om er tussenuit te trekken. Mensen gaan op vakantie of een dagje weg. Dichtbij of ver weg. De kans is dan groot dat je in een vreemde kerk rond kijkt of getroffen wordt door iets wat met het geloof te maken heeft….

Op 23 juni was het sacramentszondag. In Ronda (in Spanje, Andalucië) wordt op deze zondag een processie gehouden. “Corpus Christi”  zoals een omstander ons vertelde. Uitgebeeld wordt dat Jezus tussen en bij de mensen stond. In de processie liepen de kinderen mee die 1e communie hadden gedaan.
Voorop ging Maria letterlijk gedragen door sterke jongemannen. Een groot korps, dan de plaatselijke heilige en daarna een relikwie in de monstrans. Daarna weer muziek en natuurlijk veel kerkleiders, bestuur van de stad en diverse organisaties. In een park waren mozaïeken op de grond gemaakt. Hier werd halt gehouden voor een ceremonie waarbij de relikwie over de mozaïeken werd gereden. Altijd weer bijzonder om mee te maken…

Ook verdriet mag er zijn

Op de wat grijze zondagmorgen van de 7e juli kwamen wij bij elkaar in de oude Sint Martinuskerk in Wirdum.

In deze dienst liet da. Wiebrig de Boer ons nadenken over de 2e brief van Johannes. De 2e preek (van drie) over drie hele korte brieven… En ze ging in op verdriet. De weduwe van Eberhard van de Laan vertelde hierover in een televisieprogramma. Iederéén draagt ook een ballon van verdriet mee die je niet direct ziet. En komt verdriet naar boven en wordt je emotioneel dan klinkt vaak een verontschuldiging. Dat is vreemd want voor een gulle lach verontschuldigd niemand zich…

Samen vierden wij ook de maaltijd van de Heer. Onze voorgangster kreeg daarbij hulp van twee jonge bezoekers. Na de dienst stond er koffie en koek klaar en was er veel om over na te praten.

Wat er meer gebeurde in deze dienst kunt u lezen in het zon-dagboek. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/

U kunt de kerkdienst nog een maand  beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

 

Kerk en Kunst

Kerk en Kunst is het thema van Tsjerkepaad 2019.

Tijdens de kerkdienst op 30 juni citeerde onze predikante een aantal mooi uitspraken op dit thema:

“Kunst is inspiratie omgezet in verbeelding”.

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is om er één te blijven al je groot bent”. (Pablo Piccaso)

“Licht laten schijnen in de diepte van het hart, dat is de roeping van de kunstenaar” (Robert Schumann, 1810-1856, componist)

11-steden, 11-weken en 11-beeldentocht

Op de prachtige zondagmorgen van de 30e juni kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum voor de eredienst.

Deze morgenliet da. Wiebrig de Boer Romkema ons stil staan bij de 11 stedentocht van Maarten v.d.Weijden die een enorme zwemprestatie leverde en bij de finish een kus van Rainier Paping kreeg.

De 11 wekentocht van meer dan 250 kerken in Fryslân die 11 weken/zaterdagen open staan op zaterdagmiddag. Kijk maar op www.tsjerkepaad.nl Ook in Wirdum staat de kerk open.

De 11 beelden die deze dienst voorbij komen. Ze zijn gemaakt door Marianne Dijkstra. In onze kerk worden deze beelden tentoongesteld tijdens tsjerkepaad en kunnen ze zondags worden bekeken. Zie ook: http://www.kunst-in-beeld.nl/

En de preek ging over de kortste brief uit de Bijbel. Paulus schreef hem aan Filomon en vroeg Filomon om een gunst….

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website.  U kunt ook deze link volgen: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

U kunt de dienst ook terugluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van deze dienst  staan op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

 

 

Bezoek aan de kerk….

Hierbij een paar tekeningen van kinderen van groep 1 en 2 van De Arke. Gemaakt naar aanleiding van hun bezoek met juf Nynke Beekman en stagiaire Saskia Kerkman aan onze kerk op 18 juni jl.

De kinderen hebben kerk én kerkhof goed bekeken en honderduit vragen gesteld en verhalen verteld. Het was heel bijzonder om mee te maken. De tekeningen spreken hun eigen taal. We hebben ook nog liederen uit het liedboek gezongen met Albert Minnema op het orgel. Liederen die de kinderen ook op school zingen.

ds. Wiebrig de Boer-Romkema

Samen delen

Onder dit thema vond vanmorgen de traditionele oecumenische openluchtviering Wurdum/Wytgaard plaats. Al jaren gebeurt dit in de prachtige tuinen van Camstra State. En bijna elke keer werkt het weer prima mee, zeker ook deze dag. Aan het begin van de bijeenkomst werd samen gegeten – bijna iedereen had wat meegenomen en dat bleek royaal genoeg te zijn. Da. Wiebrig de Boer-Romkema en pastoor Peter Stiekema van de Sint-Vitusparochie vertelden het evangelieverhaal uit Lucas 9, over de vijf broden en twee vissen en voorzagen het van kanttekeningen. Tussen de bedrijven door maakten we samen met vingerverf een aantal afbeeldingen die aan het eind één geheel bleken te vormen. De brassband Wirdum-Swichum zorgde voor de muzikale begeleiding. Al met al een prachtige viering.

 Wie hierover meer wil weten, kan terecht in het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Het zon-dagboek van deze dienst staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zondagboek-2019/