“Us Heit”

Het meest bekende gebed is dat welke Jezus zelf aan ons gegeven heeft.  In onze kerk wordt het gebed in het Frysk (Us Heit..) of Nederlands (Onze Vader..) gebruikt. Maar er zijn heel veel vertalingen.

En inderdaad. Ook de Chinese versie is bij ons wel voorgelezen. Bijzonder is natuurlijk dat als het gebeden wordt de ‘cadans’ bijna altijd herkend wordt en je in je eigen taal mee kunt bidden.  Er is nog veel meer over de lezen. Kijk maar op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzevader

“Jong belegen”

“Jong belegen” is een groep van jongvolwassenen van onze gemeente. Ze kwam voor de coronatijd een aantal keren per jaar bij elkaar om in gesprek en discussie te gaan. Dit gebeurde bij een deelnemer thuis en daarbij werd jonge kaas geserveerd en een glas wijn gedronken.

Inmiddels is deze groep overgeschakeld naar de digitale bijeenkomst en dat gaat via teams. Van te voren kregen de deelnemers iets thuisbezorgd dat hierbij goed van pas kwam.  Een indruk:

Noch is het licht van God niet uitgegaan

Da Yvonne Slik uit Balk ging deze morgen voor in de kerkdienst die in de Sint Martinuskerk werd gehouden. De lezing ging over Samuël die geroepen werd door God en over Jezus die zijn eerste leerlingen riep. Het thema was:  “Nog is het licht van God niet uitgegaan”. Let maar op de kaars. Op een lichte dag lijkt één kaarslicht heel klein. Maar steek in de nacht een kaars op en je kunt elkaar zien! De tijd van Elie en Samuël was een donkere tijd waarin “ieder deed wat hem uitkwam’. En daar zit de verbinding met deze tijd.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het komt te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-01-24. Liturgie
Meer foto’s van deze dienst  staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte:
De 1e is voor PKN Missionaire werk.
De 2e is voor het eigen kerkelijke werk

Toelichting op de 1e collecte:
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manier zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle  mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionaire – diaconale initiatieven van gemeenten want zo zijn we een kerk van betekenis.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: PKN Missionair werk.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo

Kerkbalans 2021

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Dat is het thema van de actie Kerkbalans 2021.  Kerken krijgen geen subsidie. De leden van de kerk zorgen voor het voortbestaan van de kerk door de kerkelijke gemeente te steunen met een gift.

Ook onze gemeente kan blijven bestaan door de financiële bijdrage die de leden en belangstellenden geven. Meer informatie vindt u via deze link: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/01/kerkbalans-2021.pdf

Om elke dag mee te beginnen

Het nieuwe jaar ligt voor ons. Het Bijbels dagboek voor groot en klein van ds. Arie van der Veer en Ellen Laninga (van 2005) begint de eerste werkdag van het jaar met de volgende overdenking.

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij
juichen en ons verheugen”     (Psalm 184:24).

Psalm 118 is een lied dat al eeuwenlang in de joodse en christelijke gemeente op feestdagen gezongen wordt. Met grote vreugde herdenkt men wat God heeft Lees verder

“Van U is de Toekomst, op weg naar een nieuw beleidsplan’

Na de kerkdienst online op 17 januari ( https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 ), hebben leden van de Commissie Toekomst een presentatie met u gedeeld. Het was de bedoeling om dit in een gemeenteberaad te doen, zoals we al eerder hebben gehad. Helaas is dit niet mogelijk door de huidige maatregelen. We zullen uw aanwezigheid missen!

Onze gemeente is toe aan een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar om richting te geven aan kerk-zijn in onze dorpen. De kerkenraad heeft Commissie Toekomst gevraagd om na te denken over een opzet voor een nieuw beleidsplan. De Commissie wil dit graag doen met u, met de hele gemeente.

We voegen hierbij de presentatie toe, zodat u het nog eens rustig kunt doorlezen. Van U is de toekomst (3)Download

Het document heet: “Van U is de Toekomst, op weg naar een nieuw beleidsplan’

Zondag 17 januari Kana zondag

Op zondag 17 januari konden wij op de computer, I-Pad, I-phone etc de kerkdienst volgen die in de Sint Martinuskerk in #Wirdum werd gehouden. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst.  Zij stond o.a. stil bij de gevolgen van de corona. Daarom wordt er nu ook niet meer gezongen in de dienst.

Het was Kana zondag. Jezus was met zijn moeder en broers op een bruiloft in die plaats. De wijn raakte op. Dan vraagt Jezus om de watervaten te vullen. Dat water wordt wijn. JanCornelisz. Vermeyen heeft er een schilderij van gemaakt. Wat daar ook op opvalt is het licht dat de kaarsen geven. Licht dat het donker begrenst.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596                                                                           De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-01-17-liturgie-1
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor ondersteuning kerkelijke gemeenten
Toelichting: In onze Protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen van pastoraat tot missionaire presentie van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27  t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Ondersteuning kerkelijke gemeente.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo

Maatregelen n.a.v. Covid ontwikkelingen

Het kerkbestuur van de kerk in Wirdum blijft voortdurend bekijken of de genomen Covid maatregelen bijgesteld moeten worden.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen is besloten om niet meer te zingen tijdens de kerkdienst. Vergaderingen van kerkenraad en moderamen gebeuren digitaal. Meer informatie lees u in dit document: aanpassing-covid-maatregelen.

WAAR IS GOD in tijden van corona?

God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’

God is er als wij elkaar
proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.

God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.

God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen
die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.

Door: Gabriëlle Christenhusz, pastor in Zonnehove

Hartelijke groet,  Catharina van der Graaf
Voorzitter