Bloemschikking bij de 2e Advent

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen
een ander volk, geen mens zal meer weten wat
oorlog is. – Micha 4:3

De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie
die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij hethart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Zeggen waar het op staat

Op deze 2e zondag van advent ging ds. Piet Rozeboom uit Aldeboarn voor in de kerkdienst die werd gehouden in de oude Sint Martinuskerk in Wirdum.

De voorganger gaf uitleg bij het prachtige bloemstuk dat bij deze zondag hoort.

In zijn preek ging het over de profeet Micha. Een profeet die zo uit het harde leven stapte. Zeg maar een boer die hard uit de hoek kon komen maar ook een prachtige toekomst voor ogen had. Hij vertelde van een wereld waarin de zwaarden worden omgesmeed tot ploegen… Wat moderner gezegd: ‘Van polarisatie naar polonaise’.

Uiteraard werd er nog veel meer verteld. Dat kunt u lezen en bekijken in het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt.  Het komt binnenkort op deze website te staan. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Kerk als open huis…

In ons kerkblad van december staat een mooie bespiegeling van de maand december:

December is voor mij toch wel zo’n beetje de feestmaand van het jaar met z’n sinterklaas, kerstfeest en oud en nieuw. Dat gevoel stamt uit mijn jeugd. Het begon al in november – sinterklaas had amper voet aan land gezet

Kerstmis en december, ze horen bij elkaar. Een hoogtepunt daarbij is voor mij is de kerstnachtdienst waarin we als dorpsgemeenschap samenkomen om eensgezind de geboorte van Jezus te gedenken. Op zo’n moment komen het belang en de betekenis van onze dorpskerk volop tot uitdrukking. Het kerstverhaal heeft gauw eens als vertellijn, dat iemand letterlijk of figuurlijk de weg kwijtraakt maar uiteindelijk weer thuiskomt. Als gemeente koesteren we die gedachte, van kerk als open, levend huis. Met als ideaal:

een kerk die niet op slot zit, waar mensen binnen kunnen lopen, elkaar niet beoordelen, waar niemand meer of minder is. Een kerk die open staat voor uitdagingen en waar wordt aangepakt wat beter kan. Waar jong en oud een open oor hebben voor elkaar. Een kerk waar mensen niet op slot zitten. Waar de ramen ogen zijn om te zien wat buiten gebeurt en buiten naar binnen kan kijken. Een gemeente die niet op slot zit, maar open naar de wereld, gastvrij, hartelijk, vol liefde voor wie in nood zijn. Een kerk waar God niet is opgesloten in dogma’s en vastgeroeste traditie, maar waar de mensen vertrouwen dat Hij voorgaat door de tijd. Waar mensen aanbidden met hart en ziel en plannen smeden voor diaconaal leven. Een kerk die leeft omdat Hij leeft, die zelfs door gesloten deuren tot ons komt. Een kerk waar je thuiskomt, altijd weer.

Herkent u deze woorden? Ze staan in ons beleidsplan. Als visioen voor onze gemeente die – getuige ook ons jaarthema – een open huis wil zijn. Met vallen en opstaan proberen we dat visioen dichterbij te brengen. Ook in het nieuwe jaar.

Arie

Kerstbroodmaaltijd 16 december

De Diaconie van de PKN gemeente Wirdum e.o. nodigt alle ouderen uit

voor de gezellige Kerstbroodmaaltijd op maandag 16 December

 

Waar: Fikarij Hof 2 Wirdum
Tijd:   Wij heten u welkom vanaf 16:00 uur

Voor de Kerstbroodmaaltijd kunt u zich voor 11 December bij onderstaande adressen telefonisch aanmelden:

Jannie Lindeman 058 2552856
Nieske Span. 06 53982142

Bij uw aanmelding graag wel doorgeven als u gehaald/gebracht wilt worden.

U komt toch ook!

Wij als Diaconie rekenen op uw komst.

Bloemschikking bij de 1e Advent

Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardigeGod.

Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van
beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we
waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en
lucht.

Latijnse benaming: Levavi. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Psalm 25: tot U verhef ik mijn ziel.

Symbolische schikking
‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde
verzamelt’.
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining
met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert
de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich
veilig kunnen verzamelen.

Micha 2 vers 12:
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten
binnen de omheining, als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.”

1e zondag van Advent

Op de frisse zondagmorgen van de 1e Advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum.  Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze kerkdienst.

Na aanvang van de dienst werd de 1e Adventskaars aangestoken. Het begin van de tijd op weg naar de geboorte van Jezus. Dit blijft een bijzonder moment.

De lezing was o.a. uit Romeinen 13 vers 8 tot 14. Dit begint met ‘Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld”.    Vervolgens werden wij herinnerd aan Ahmad Mendes Moreira. Een Nederlandse voetballer die is geboren in Schiedam. Hij werd uitgescholden met racistische spreekkoren tijdens het voetbal. De wedstrijd werd stil gelegd… en de afgelopen tijd is veel stil gestaan bij racisme. Iets wat we niet willen maar er wel is…

Samen hebben wij de maaltijd van de Heer gevierd. Brood en wijn/druivensap werd gedeeld.

Na de dienst was er tijd om elkaar te ontmoeten en stond koffie en koek klaar.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het komt binnenkort op deze website te staan. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Wurdumer Klokken

Eeuwenoud….

De jaarlijkse controle van de klokken in de toren van de Sint Martinuskerk is inmiddels uitgevoerd door de firma Daelmans. Soms is het noodzakelijk dat er aanpassingen nodig zijn. Hierdoor blijft u op de hoogte van de juiste tijd, luidt de klok om 08.00, 12.00 en 18.00 uur. Ook hoort u ze 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst. En in de nacht van de jaarwisseling klinken de klokken om middernacht boven het vuurwerk uit om het nieuwe aan te kondigen.

Ook kunnen de klokken worden geluid bij begrafenissen. Hoort u de klok in de morgen om 11.00 uur of 16.00 uur dan is er een dorpsgenoot overleden.

Het onderhoud van de klokken en de toren wordt ondersteund door de Stichting Wurdumer klokken De donateurs geven daarvoor een jaarlijkse bijdragen. Ook u kunt donateur worden om ons prachtige monument midden in Wirdum in stand te houden. Uw bijdrage is welkom op banknummer: NL 03RABO 01320270789 t.n.v. Stichting de Wirdumerklokken. Woont u buiten ‘klokluidafstand’ van Wirdum? Dan is de deze link de oplossing voor u: https://www.youtube.com/watch?v=pQjgb4twUI0

Door de financiële bijdragen van deze Stichting, Middenstandvereniging De Schakel en dorpsbelang Wirdum/Swichum is de verlichting van de kerk verduurzaamd. In de avond staat de kerk en toren een aantal uren in een prachtig ledlicht.

Met het bestuur van de Wirdumer Klokken bedanken wij iedereen die hieraan mee heeft geholpen.

Zaaien…

Op de zondagmorgen van de 24e november ging ds. J.de Haan voor in de kerkdienst in Wirdum.

In de preek ging de voorganger in op o.a. Mattheüs 13. Hier staan veel vergelijkingen in en één daarvan is die van het zaad dat gestrooid wordt en op verschillende grond tot ontkiemen komt.  Dit is ook de vergelijking die uitgelegd wordt door Jezus. De voorganger legde uit mede aan de hand van voorbeelden uit deze tijd.

Na de dienst stond de JEUGD klaar om ons te ontvangen in de Fikarij. De koffie, hapjes stonden klaar en we konden kijken en bespreken wat hier allemaal doen!

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde en hoe die verbinding werd gemaakt. Het inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Doe mee met de kersttassen actie!!

Zondag 24 november delen wij onze Kersttassen weer uit. 
Ze zijn bestemd voor de gezinnen/alleenstaanden die het erg moeilijk hebben.

De gevulde tassen worden uitgedeeld aan mensen van onze gemeente of inwoners van Wirdum en omstreken. Vanwege de privacy wordt het uitdelen gedaan door het Dorpenteam Grou.

De diaconie zou het Super vinden om de goed gevulde tassen voor vrijdag 9 december weer terug te krijgen. Dan kan het op tijd verder worden bezorgd.

Inleveren kan op George Emersonstrjitte 4 en 13 of op Hof 16 te Wirdum.

Vast van harte bedankt voor uw bijdrage!    De Diaconie van de kerk in Wirdum!