Giro555 samen in actie tegen corona

Kerk in Actie is een van de samenwerkende hulporganisaties, die vandaag Giro555 openen voor een Nationale Actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. De ramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Als hulporganisaties maken we ons ook grote zorgen over de situatie in Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.

Kijk voor meer informatie op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/giro555-samen-in-actie-tegen-c-1/

Wezenzondag

Da. N.v.d.Briel uit Oudeschoot ging vandaag voor in de kerkdienst op Wezenzondag in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Deze zondag valt in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Over die Hemelvaart schrijft Johannes uitgebreid. Het ging immers over het afscheid van Jezus. Ook de woorden en gebeurtenissen bij mensen die voor altijd afscheid nemen blijven ons zo goed bij… De belofte van God over het eeuwig leven is niet een elixer maar is leven zoals God het bedoeld. Dat is het woord van God doen!! Dat eeuwig leven begint al in het hier en nu.

Wilt u weten hoe die uitleg verder ging? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-16-liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Hemelvaart

Helaas kon er deze Hemelvaart geen vroege wandeling worden georganiseerd. De viering van deze dag ging wel door. Grote en kleine mensen kwamen op 09.30 uur bij elkaar voor de viering. Voordat we naar binnen gingen werd al een vraag gesteld. De antwoorden kwamen terug in de gebeden. Da Wiebrig de Boer ging met de kinderen aan de tafel zitten en deelde Hellema koekjes uit Hallum uit. Daarover vertellend ontststond een mooi gesprek over o.a. het thema van deze dienst: “Het zonlicht van de Hemel”. Om je voor te stellen wat de Hemel nou is.. valt nog niet mee… maar licht is het daar vast.

Wilt u weten hoe die uitleg verder ging? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-13 Hemelvaartsdag liturgie 
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Regenboog

In ons kerkblad ‘Op ‘e hichte’ staat in deze maand een mooi redactioneel artikel. Leest u mee?

Ondanks de coronaperikelen zijn er in het leven best momenten, dat de zon even doorbreekt, dat er een glimlach op je gezicht verschijnt. Nu zal dat bij de één sneller gebeuren dan bij de ander, mensen zijn nu eenmaal niet gelijk. Zelf kan ik al blij worden van een vriendelijke lach van een onbekende fiets(st)er wanneer die mijn pad kruist. Of als ik lees, dat enige aftredende ambtsdragers zich opnieuw verkiesbaar stellen of gewoon zonder lidmaatschap van de kerkenraad hun werkzaamheden blijven doen. Of wanneer tijdens mijn wekelijkse snookerbiljartavond een onmogelijke bal volstrekt onverklaarbaar in een gat verdwijnt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het overkomt me ook als onze kleindochters binnenwaaien, die ons even iets moéten vertellen. Of als een van de altijd vriendelijke medewerkers van de Superrr – wanneer ik weer eens iets niet kan vinden – me meetroont naar een plekje in de winkel waar het gewenste product staat. Vooral de momenten, dat anderen me die blijdschap toedelen, koester ik. Het zijn kostbare geschenken, slingers in het leven die je mag ophangen. Of, zoals we dat binnen de kring van de kerk gauw eens horen, momenten van stilte, bezinning en verbinding. Laatst overkwam me dat ook, tijdens het googelen. Ik stuitte op een muziekfilmpje met vroege treinforenzen. Je ziet een jonge man instappen die even later de reizigers toespreekt, als een soort conducteur. Maar met een bijzondere boodschap. Hij nodigt de mensen uit om samen een lied te zingen: “Somewhere over the rainbow”. En dan gebeurt er iets. De onpersoonlijke treincoupé met anonieme passagiers verandert in een warme omgeving met blije mensen. Het liedje zweeft sindsdien geregeld door mijn hoofd (YouTube: Trainpassengers sing Over de rainbow). Dit is de Nederlandse tekst.

Ergens over de regenboog heel erg hoog
is een land waar ik van gehoord heb ooit in een slaapliedje

Ergens over de regenboog zijn luchten blauw
en de dromen die je durfde te dromen komen echt uit

Op een dag wens ik naar een ster en wordt wakker waar de wolken ver achter me zijn waar problemen smelten als citroendruppels
Weg boven de schoorsteenkappen dat is waar je me zult vinden

Ergens over de regenboog vliegen blauwe vogels
ze vliegen over de regenboog waarom, oh, waarom kan ik dat niet?

Als blije kleine vogels vliegen Voorbij de regenboog
Waarom, oh, waarom kan ik dat niet?

                                                                                                           Arie

Het filmpje bekijken? Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=xctzp0dp9uc

Ter verantwoording geroepen of…

Op zondag 09 mei ging ds. Bolt voor in de kerkdienst in Wirdum. In de kerk en via internet kon de dienst gevolg worden. De lezing was uit Johannes en over dat deel waarin Jezus aan Petrus 3 keer vraagt of hij van hem houd. In de preek geeft ds Bolt aan dat het vaak wordt gezien dat Peter ter verantwoording wordt geroepen. Maar Jezus geeft drie keer antwoorden; ‘Weid mijn lammeren’, ‘Hoed mijn lammeren’, ‘Weid mijn schapen’ en ‘Hoed mijn schapen’. Daarmee kreeg Petrus een grote verantwoording. Ook ging de voorganger in op de vraag of Judas had verraden of uitgeleverd….

Wilt u weten hoe die uitleg verder ging? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-09 Liturgie ds. J.K. Bolt
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, noodhulp Libanon.  Meer informatie over deze actie voor Libanon vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-noodhulp-libanon/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Noodhulp Libanon

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.

Dodenherdenking Wirdum, Wytgaard en Swichum

Op 4 mei werden in Wirdum de slachtoffers van de WOII en alle andere oorlogslachtoffers herdacht.

Het leden van het 4 mei comité stonden voor 20.00 uur bij de graven van W.R.Fischer en C.Bosma. Juist voor 20 uur werd de Last Post gespeeld. Op afstand stonden een aantal mensen mee te kijken en luisteren. Om precies 20.00 uur waren wij twee minuten stil terwijl de wind om ons heen bulderde. Hierna werd het Wilhelmus gespeeld. De drie vlaggen die half stok hingen werden gestreken en vervolgens in top gehesen. Bij beide graven werden bloemen gelegd. Dit gebeurde mede door twee kinderen van de lagere school.

In stilte liep het 4 mei comité langs de graven. De omstanders konden ook langs de graven lopen om hun respect te betuigen. Een sobere herdenking waarbij we hopen volgend jaar weer met heel veel mensen aanwezig te kunnen zijn.

U kunt de foto’s ‘aanklikken’ om ze op volledige formaat te bekijken.

4 mei lezing

Op 4 mei worden de doden herdacht. Helaas niet door samen te komen op het kerkhof in Wirdum bij het graf van Fischer en Bosma. In 2020 hield Arnon Grunberg een indrukwekkende toespraak tijdens de dodenherdenking. Hieronder kunt u die toespraak nogmaals lezen:

4 mei-lezing Arnon Grunberg 2020

“Vaak heb ik me afgevraagd wat het nut is van herdenken, van bijeenkomsten als deze. Herdenken wij omdat de traditie ons dat voorschrijft, of staat er meer op het spel?

Verleden voorjaar tijdens een lezing over het werk van Marga Minco en de oorlog – ik weet niet of de oorlog míj achtervolgt of dat ík het ben die de oorlog achtervolgt – merkte ik op dat herdenken meer zou moeten zijn dan een ritueel, dat het een verlangen naar kennis in zich zou moeten dragen, en dat gemeenplaatsen daarom de vijand zijn van betekenisvolle herdenkingsrituelen. Ik besefte ook dat die andere gemeenplaats, dat we het verhaal over de oorlog en de Joden nu wel kennen, steeds luider is gaan klinken; een hoogmoedige gemeenplaats, die uitgaat van de gedachte dat onze kennis volmaakt is, dat we kunnen scheiden van het betrekkelijk recente verleden. Lees verder

Waar gaat het om?

Waar gaat het om? Dat was de vraag die ds. Beintema op zondagmorgen 02 mei ook stelde in de kerkdienst in Wirdum. In de preek legde hij dit verder uit. Het eerste gebod is om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat betekent ook dat als je alleen uit bent op je eigen succes zonder je te bekommeren om de mensen om je heen je niet goed bezig bent. Lees de bergrede er maar op na. Na de zegen speelde onze organist het Wilhelmus.

Ook kun je de dienst nog vier weken beluisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-02-liturgie-2Download
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor het JOP.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: JOP.

De 2e collecte voor het onderhoud van de gebouwen. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onderhoud gebouwen.