26 mei 2013 Da Wiebrig de Boer Romkema wordt verbonden aan onze gemeente

ds Wagenaar en De Boer Romkema

Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Op 26 mei 2013 werd onze predikante da. Wiebrig de Boer Romkema verbonden aan onze gemeente.  Ds. Hinne Wagenaar leidt de dienst en verbindt Da. Wiebrig de Boer Romkema aan onze gemeente. En de gemeente aanvaard haar als hun predikant

Na de dienst is er een receptie. Ds Terlouw heet onze predikant van harte welkom in het werkverband van predikanten en ook de voorzitter van doarpsbelang heet haar van harte welkom.

Lees er meer over in het zon-dagboek dat van deze dienst gemaakt is. Kijk op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2013-mei-26-intrede-ds-de-boer-romkema.pdf

Snein 09 augustus 2009

De blommen

Oan te mei 16 augustus binne der gjin tsjerketsjinsten in  Wirdum.  Op 23 augustus hoopje wy elkoar wer te moetsjen yn  de Sint Martinustsjerke. Oan’t die tiid sjogge wy efkes yn it ferlyne.  Dizze kear krekt 11 jier lyn…  Fansels kinne jo fia www.kerkdienstgemist.nl ek dizze snein in tsjinst beharke yn in oare tsjerke.

Op  snein 09 augustus 2009 wie da Hinne Wagenaar de foargonger yn de tjerketsjinst yn Wirdum. It wie in simmerske dei… mei minsken die noch flug efkes nei tsjerke ta giene.. en dat foel op….  Mei in lêzing út:
Lêzing:  Marcus 7 vers 24-30.
Jezus giet nei Tyrus en siket rêst. Dan komt der dôchs en frou bei him. Har dochter is beset troch demoanen en Jezus kin der wat oan dwaan. Jezus seit dan dat earst de bern ite moatte foar de hûntsjes wat krije.  De frou antwurdet dat at de bern ite de hûntsjes dôchs ek de krommels krije kinne? Jezus seit dan dat har dochter genêzen is.

Meer witte oer wat hjir barde en bedoeld waard. Lêz en sjoch dan it zon-dagboek dat fan dizze snein makke is. It is te fynen op:  https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2009-aug-09.pdf 

Uiteraard kunt u wel iedere zondag een kerkdienst beluisteren van een andere kerk in Fryslân of elders in het land. Daarvoor kunt u kijken op: www.kerkdienstgemist.nl  gemist.

Een akelige traditie

In het zomernummer van “Wordt Vervolgd”, het magazine van Amnesty International,

Arnon Grunberg

een artikel van Arnon Grunberg over racisme. Hij staat daarin stil bij de onwil van velen om met een objectieve blik te zoeken naar de historische oorzaken ervan. Hieronder zijn analyse.

Het woord “racisme”, en dat geldt ook voor “antisemitisme”, wekt onbehagen. Racistisch en antisemitisch zijn altijd de anderen. Wat onverlet laat dat racisme niet alleen een Amerikaans probleem is, zoals antisemitisme in Nederland ook niet alleen voorkomt onder Marokkaanse jongeren. Al vinden sommige mensen het prettig om te doen alsof dat wel zo is. Men schuift het probleem en de schuld van zich af.

Hoewel slavernij en de Holocaust twee verschillende zaken zijn, kun je zeggen dat de onwil om de confrontatie met het verleden aan te gaan groot is. Ik heb het niet over schuld – schuld blijft een individuele aangelegenheid. Die onwil maakt gesprekken over antisemitisme en racisme ingewikkeld, misschien onmogelijk.

Historische verantwoordelijkheid is een precair begrip. Men moet accepteren dat men deel uitmaakt van een traditie, van een akelige traditie, van een gemeenschap die niet gescheiden kan worden van dat akelige. Ik weet even geen beter woord.

Maar ik ben liefhebber van een begrip als “white privilege”. Er bestaan allerlei vormen van privilege, ik weet niet eens of het witte privilege het meest in het oog springende is. Waar het om gaat is dat dat begrip reductionistisch is, het reduceert mensen tot de groep waartoe ze zouden behoren, en precies dat moet worden voorkomen, ook als het gaat om een meerderheid. Lees verder

Kerk en eetcafe….

Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

Het plaatselijke eetcafe, restaurant en hotel Duhoux  vierde in 2016 zijn 100 jarig bestaan.
Op 11 september 2016 werd in de Sint Martinuskerk in Wirdum de startzondag gehouden. Een startzondag met en afscheid van ambtsdrager een een bevestiging van een nieuwe amtsdrager die beide een makreel kregen…. met spannende verhalen voor de kinderen… een overdenking en wij gingen het dorp in naar verschillende plekken. En uiteindelijk zat het hele terras bij hotel Duhoux vol met kerkmensen. Hier dronken wij een glas waarna we samen aan de lunch gingen.

U kunt het na lezen en bekijken in het zon-dagboek van die zondag. Kijk dan op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/43-sept-11-ds-w-de-boer-romkema-startsnein.pdf

Wilt u ook iets drinken, eten of slapen bij Duhoux? Bel: 058-2551513!

 

Voedselmand voor de voedselbank in augustus

Iedere 1e zondag van de maand stond de voedselmand voor de voedselbank in de hal van de kerk.Helaas kan deze actie in de kerk de komende weken niet doorgaan.

Maarrr….. Vlak bij de kerk staat de SUPERRR

En die is geopend. Daar staat ook een voedselmand voor de voedselbank.

De tip voor de maand augustus is: Bakmeel –  cakemeel – pannenkoekmeel, etc.

De voedselbank is dringend op zoek naar producten om de mensen die dat zo hard nodig hebben toch te kunnen voorzien van een goed pakket.

Wij vragen u om naar de SUPERRR te gaan en daar mee te helpen om de mand te vullen!!!

Zondag 09 september 2007 Het eerste zon-dagboek wordt gemaakt.

Tot en met 16 augustus worden er geen kerkdiensten gehouden in  Wirdum.  Op 23 augustus hopen wij elkaar weer te zien in de Sint Martinuskerk. Tot die tijd nemen wij op de zondagen een kijkje in het verleden.  Overigens, via www.kerkdienstgemist.nl kunt u iedere zondag meeluisteren bij een andere gemeente.

Op zondag 09 september 2007 werd het eerste zon-dagboek gemaakt van een kerkdienst in Wirdum. Deze zondag stond in het teken van Monumentendag. En de eeuwenoude Sint Martinuskerk is het oudste monument in Wirdum. Het werd een bijzondere dienst waarbij de familie van Doeke Hellema een bijzondere plaats in nam. Een impressie:

 

Het eerste zon-dagboek kunt u lezen en bekijken op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2007-september-91.pdf

Uiteraard kunt u wel iedere zondag een kerkdienst beluisteren van een andere kerk in Fryslân of elders in het land. Daarvoor kunt u kijken op: www.kerkdienstgemist.nl  gemist.

Eén zondag, twee diensten, twee plaatsen…

Sinds vele jaren worden in Wirdum meerdere bijzondere kerkdiensten gehouden. De komende weken kijken wij terug op een aantal van die diensten.

In september 2010 ging een groep gemeenteleden op reis door Griekenland. Reisleider was Ds Hinne Wagenaar.  In Griekenland werden prachtige plekken bezocht. Op 26 september was er de gebruikelijke kerkdienst in Wirdum. Hier ging ds. L.W.Nijendijk uit Midlum voor in de kerkdienst.

In Griekenland werd tegelijkertijd ook een kerkdienst gehouden. Dit was in Tolo in de Peleponnesos. Ds. Hinne Wagenaar ging voor in die kerkdienst en er werd het avondmaal gevierd.    Een impressie.

Van beide kerkdiensten is een zon-dagboek gemaakt. U vindt hieronder de link naar deze zon-dagboeken.
https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2010-sept-26.pdf
https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/02/2010-sept-26-griekenlan.pdf

Het reisgebed van Gerard Reve

Onlangs stuitte ik op een reisgebed van Gerard Reve dat zoveel indruk op mij maakte dat ik het graag met u wil delen. Het is per slot van rekening vakantietijd, de tijd voor nieuwe avonturen, en u zult wellicht met uw gedachten en gebeden zijn bij de velen die nu op reis zijn, dit jaar vooral in eigen land. Of misschien gaat u eerdaags zelf op stap. In de protestantse traditie kennen wij eigenlijk geen reisgebeden. Maar een reisgebed, het woord zegt het al, is in de katholieke traditie een gebed voor hen die op reis gaan of op reis zijn. Gerard Reve had moeite met de reisgebeden uit zijn tijd. Het waren als verzoeklijstjes aan God. Hij vond ze te infantiel en weinig geloofwaardig. De traditie van reisgebeden was hem dierbaar, en hij besloot er zelf in te schrijven. Ik hoop dat het u zal inspireren en bemoedigen op de avonturen die u deze zomer tegemoet gaat!

O God. Ik sta op het punt op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil u liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden, altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij, en ben ik in U.
Ik ga nu weg. Vaarwel, o God.
Joost Röselaere-
Uit: Bericht aan de thuisblijvers nr. 17 voor 20 t/m 26 juli 2020
Van de Protestantse gemeente Arnhem