2e zondag van Advent. Kerkdienst op 06 december

Zondag 06 december wordt er in de Sint Martinuskerk te Wirdum de wekelijkse kerkdienst gehouden.

Het is de 2e zondag van Advent. Tevens worden er drie ambtdragers bevestigd.

U wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wij beginnen om 09.30 uur
LET OP! Houdt u zich daarbij aan de veiligheidsvoorschriften!!.

Voorganger is: da. Wiebrig de Boer Romkema.

Aanmelden: Om deze dienst bij te wonen vragen wij u om zich aan te melden via kerkinwirdum@gmail.com
Graag vermelden: Naam, met hoeveel u komt en uw telefoonnummer. Dit kan uiterlijk tot vrijdag  17.00 uur. Daarna kan aanmelden nog via: 0620089787 (telefoon, whatsapp of sms).

Deze kerkdienst is rechtstreeks te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 

De liturgie kunt u hier downloaden: en de beamerpresentatie: 2020-12-06 Liturgie 2e advent

Collectes Bij de uitgang staan twee collecteschalen.
De 1e collecte is voor Kinderen in de knel.
De 2e collecte is voor de eigen kerkelijke gebouwen.
Toelichting 1e collecte:
Ieder kind heeft recht op genoeg eten en drinken, om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Lees verder

Alternatief voor kersttassen actie

De jaarlijkse kersttassen actie zorgde altijd voor veel goed gevulde tassen waarmee veel gezinnen een groot plezier werd gedaan. De leden van de diaconie en u als gemeenteleden werkten hier altijd met veel plezier aan mee.

Gelet op de Corona maatregelen heeft de diaconie de  lastige beslissing genomen om de kerstassen actie op een andere wijze te gaan regelen. Wij gaan dit jaar geen tassen uitdelen om gevuld weer in te leveren.

Wij vragen u om dit jaar  een gift te doen waarmee wij kunnen zorgen dat er toch tassen worden gevuld om een aantal gezinnen in deze moeilijke tijd toch te kunnen ondersteunen.

U kunt bijdragen door u gift in een blanco enveloppe in de collecteschaal van de diaconie te doen. Dit kan gedaan worden tot uiterlijk zondag 06 december. U kunt de enveloppe ook in de brievenbus doen op de adressen: George Emersonstrjitte 4 of Hof 16 te Wirdum. U kunt een bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de Diaconie PKN Wirdum: NL 90 RABO 0148 2276 27.

Vast dank voor uw bijdrage.

De diakenen.

Kerstnachtdienst 2020

Als alles duister is… Zoals deze tijd soms lijkt.

Hoe vieren we dan toch het feest van licht; de geboorte van Jezus?
De Krystnacht Commissie wil graag het licht met jullie delen en op gepaste wijze de kerstnachtdienst met jullie vieren via een livestream die u kunt vinden op onze website www.kerkinwirdum.com
We houden een online dienst met het thema;

Een lichtend vuur (door en voor Wirdum)

De kerstnachtdienst staat onder andere bekend om z’n prachtige muziek en gebeden door middel van kaarsjes. Wat zou het prachtig zijn dit ook dit jaar te delen!
We vragen u:
Gebedsintenties/ waarvoor of voor wie u wilt bidden
en/of
Uw mooiste (kerst)lied

vóór 10 December a.s. te mailen naar kerstnachtwirdum@gmail.com of op papier in te leveren bij Nieske Span op Hof 16, Wirdum of bij Ds. Wiebrig de Boer – Romkema, Lege dyk 20, Wirdum.

We zullen tijdens de dienst traditioneel de kaarsjes aansteken en uw gebedsintenties daarbij gebruiken. Met de door u aangeleverde liederen zullen we een “Top Tien van Wirdum” maken waar we aandacht aan zullen besteden tijdens de dienst en die ook later te beluisteren zal zijn.

Nu we geen fysieke dienst samen hebben, vragen we daarnaast om dit jaar uw bijdrage voor het collectedoel over te maken. Wij vragen u een bijdrage te storten op NL90 RABO 014 82 27 627 t.n.v. Kerk in Wirdum t.a.v. De Voedselbank dan zorgen we dat het bedrag bij de “ Voedselbank Leeuwarden “komt.
Wij rekenen op uw bijdrage voor de gezinnen en alleenstaanden die het in deze periode moeilijk hebben.

De Kerststal met de schapen en ezel is wel fysiek aanwezig op het plein voor de Kerk, die kunt u (met de kinderen/kleinkinderen) als vanouds bezoeken. We vragen u daarbij wel op gepaste afstand van uw medebezoekers te blijven.

Wij zien u graag!
Online op Donderdag 24 december om 21.30 uur op www.kerkinwirdum.com

Hartelijke groet,
Krystnachtdienst Commissie Wirdum

Voedselmand voor de voedselbank in december

Zondag 06 december staat de Voedselmand  voor in de hal van de kerk.

De tip voor de maand november  is: Iets lekkers voor de feestdagen.

Ook staat de mand alle dagen van de week dat de Superrr open is, in de winkel van ons dorp Wirdum.

Laten we met elkaar in deze Kerst en Corona periode de gezinnen steunen die het moeilijk hebben.

 

Kom naar de kerk of naar de SUPERRR om daar mee te helpen om de mand te vullen!!!

Lichtende sterren

Op de 1e zondag van Advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum.  Een dienst waarbij de 1e Adventskaars werd aangestoken.

Een dienst ging de preek o.a. over Paulus die vanuit de gevangenis een brief schrijft. Hij wijst erop dat als je het voerspoor van Jezus volgt je als opdracht hebt een lichtende ster te zijn. En dat is niet een ster in deze tijd met glitter en glamour. Je moet er de moed voor hebben en het zal niet altijd meevallen maar toch…

Ook stond wij stil bij het overlijden van Wierd Hoogsteen. En wij vierden de maaltijd van de Heer.

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het komt te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-11-29 ds Wiebrig de Boer Romkema
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De collectes waren voor:
De 1e collecte is voor Kerk in Actie (kinderen in de knel)
De 2e collecte is voor de eigen kerkelijke gebouwen.
Toelichting 1e collecte:
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg, onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad.

Lees verder

Ferstoarn: Wierd Hoogsteen

 

Laat mij als een kleine vogel
schuilen mogen
Waar U uw vleugels om mij slaat
Psalm 61:3

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is
ferstoarn myn leave myn leave man

Wierd Hoogsteen

 Garyp                       † Wurdum

27 oktober 1931                 24 novimber 2020

Nei in lokkich houlik fan 62 jier
Hilly Hoogsteen-Hoekstra
Jeroen Tiesema en Linda Ykema

De leedbrief: ADV Wierd Hoogsteen

De liturgie kin hjir besjoen wurde: 2020 – liturgie voor de afscheidsdienst voor Wierd Hoogsteen

“Us Heit”

Het meest bekende gebed is die welke Jezus zelf aan ons gegeven heeft.  In onze kerk wordt het gebed in het Frysk (Us Heit..) of Nederlands (Onze Vader..) gebruikt. Maar er zijn heel veel vertalingen.

En inderdaad. Ook de Chinese versie is bij ons wel voorgelezen. Bijzonder is natuurlijk dat als het gebeden wordt de ‘cadans’ bijna altijd herkend wordt en je in je eigen taal mee kunt bidden.  Er is nog veel meer over de lezen. Kijk maar op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzevader

Opfleuren…

Opfleuren… een wat bijzonder woord. Vooral in deze tijd waarin het vroeg donker is en wij nog steeds rekening moeten houden met het covidvirus.  Ondertussen staat er iedere zondag een bloemstuk in de kerk. En van bloemen wordt je fleurig… toch??