Laven aan octaven – een zangdienst-

Op zondagmorgen 04 december begon die zangdienst in Wirdum met samen koffiedrinken. Daarna gingen we inzingen met een speciaal gemaakt lied op de wijze van: ‘O kom er eens kijken’.

Hierna zongen we de liederen die aangeleverd waren door diverse mensen. Soms met een toelichting. Zo werd er een gedicht gelezen onder begeleiding van een jonge cello speelster. Ds. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst. Daarbij werd ook gesproken over de profeet Jesasja. Als je door een verrekijker kijkt zie je ver. Een profeet ziet ook ver vooruit.. in wat komen gaat.

Aan het einde kregen wij een cadeautje mee. Een bol om een krokus te laten groeien.

En er was gevraagd iets bijzonders voor de voedselbank mee te nemen. Dit werd verzameld in de Sinterklaaszakken.

Samen zingen is niet goed te beschrijven.. Dat moet je horen en zien. Gelukkig kunt u deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit komt te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-12-04 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor KIAWerelddiaconaat Libanon, Jordanië en Irak. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/creeren-van-banen-voor-jongeren-in-libanon-jordanie-en-irak/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Libanon.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

“We love Peru”

Dochter Erna en schoonzoon Willem van onze gemeenteleden Simon en Gina Turkstra wonen en werken in Peru.

Willem en Erna werden daar vanuit de hun missie die is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Ze willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen! En daar werken ze hard aan.

Simon en Gina hebben hen in november opgezocht. Ze hebben daar mee geholpen en ze zijn met z’n vieren op stap geweest. Op de website https://www.weloveperu.nl/nieuwe-stappen/ kunt u meer lezen over het mooie werk dat in Peru wordt gedaan, het bezoek van Simon en Gina en hoe u mee kunt helpen om het werk daar door te laten gaan…

Voedselbank december met bijzonder actie op zondag 04 december.

Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders noodgedwongen een beroep op de voedselbank. De Vereniging van Voedselbanken Nederland verwacht dat het klantenbestand van de 172 voedselbanken aan het eind van deze winter met minimaal 40 procent zal zijn gegroeid ten opzichte van januari van dit jaar.

De tip voor de maand december: Zilvervlies/meergranen rijst, couscous, quinoa, aardappelpuree.

De voedselmand op zondag 04 december in de hal van de kerk. Vervolgens staat de voedselmand in de Centerrr supermarkt in ons dorp (bij de kassa).

Met vriendelijke groeten: Jannie, Nieske, Folkert en Hannah.

Heb oog voor elkaar

Op donderdagmiddag 24 november was er de 2e samenkomst van het UVV/PKN.  Deze middag werd gehouden in het gebouw van WWS en een mooi aantal mensen kwam hierop af.

Deze keer was het Ehsan Momenzadah die bij ons kwam om te vertellen over zijn leven. Ehsan werd geboren in Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. Zijn vader werkte in het leger en zijn moeder in het onderwijs. Toen de Taliban de macht in het land overnam had dat tot gevolg dat het hele leven veranderde. Vrouwen mochten niet meer werken, niet meer alleen naar buiten gaan en als ze dat deden dan mag dat alleen als ze helemaal bedekt zijn. De kans dat zijn ouders opgepakt zouden worden was groot omdat ze voor de overheid hadden gewerkt. De mensenrechten werden en worden op grote schaal geschonden.

Lees verder

Hij komt…

Op de 1e zondag van advent ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.

Deze zondag werd de eerste adventskaars aangestoken.

Er werd gelezen uit Jesaja 2 vers 1-15. Hier wordt een visioen beschreven waarin wordt aangeven dat zwaarden worden omgesmolten tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Een wereld waarin geen oorlog is. En er werd gelezen uit Matteüs 24 vers 32-44. Dat gaat over de Mensenzoon die terugkomt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. In de preek ging het over het licht.. daglicht maar wellicht ook dag licht? Vol verwachting uitzien naar het licht. Ook in de nacht uitkijken naar het licht. Dat valt nog niet mee als je weet dat de bevolking van Oekraïne in het donker en de kou worden gezet door raketaanvallen. De WK voetbal waar in de bouw veel doden vielen… Advent wijst ons op het echt licht. Het licht van de eeuwige, niet door mensen gemaakt is en ook niet te manipuleren. Licht om te ontvangen….

En er werden vier lantarens uitgedeeld. Lantarens die de komende adventsweken door de dorpen zwerven. Samen vierden wij ook de maaltijd van de Heer.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dit is ook nog vier weken te bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-11-27 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor KIAWerelddiaconaat Colombia. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-colombia-1e-advent/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Colombia.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.