Het ware paradijs bevindt zich in het hart van de mens

Op zondag 5 februari ging Ds. Ben Bloemink uit Beetgum voor in de kerkdienst die om 9.30 uur werd gehouden in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de dienst werd gelezen uit Genesis 1 verst 1-31. Dit gaat over God die de aarde schiep met alles wat daarop was. En er werd gelezen uit de Genesis 2 en 3 en een hof in Eden waarin God de mens plaatste.

De voorganger ging in de preek o.a. in op de polarisatie in de samenleving. Polarisering ontstaat als je een gesprek aangaat waarin je je gelijk wilt halen. Dat drijft ons uit elkaar. Belangrijk is om te luisteren en te proberen om elkaar te begrijpen. Ook werd ons de t.v. documentaire van dhr. Sinan Can in gedachten gebracht. Die is in Syrië, Irak en Iran op zoek gegaan naar het paradijs. In het gebied tussen de Eufraat en de Tygris ligt de Hof van Eden. Daar staat ook de boom van Adam. Met de tuinman gaat hij in gesprek. Die tuinman vertelt dat waar het paradijs is op aarde daar is gelijkheid tussen mensen die in harmonie leven met elkaar en met een goed geweten. Het ware paradijs bevindt zich in het hart van de mens.

De hele dienst en daarmee ook de hele preek kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit komt te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-02-05 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Wereld Diaconaat Pakistan. Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-pakistan/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pakistan.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Uitnodiging: Boeren en burgers

Waar:          parochiecafé in Wytgaard (parochiezaal, Tjissema)

Wanneer:    15 februari vanaf 19.30 uur

Kosten:       € 5,-

Iedereen is van harte welkom, dus ook leden van onze protestantse gemeente.

Wat weten we over de zorgen die leven op het platteland, de grote kwesties die boeren op hun bordje krijgen en hoe we als gelovigen de boeren kunnen ondersteunen bij de keuzes die gemaakt moeten worden? We hebben elkaar nodig om de grote problemen van klimaat, energie en stikstof samen op te lossen. Verbinding zoeken is belangrijker dan de tegenstellingen vergroten.

Doel van de avond is om meer inzicht te krijgen in de dilemma’s die er leven en meer begrip te krijgen voor elkaar. Er zijn vier sprekers met een verschillende achtergrond: kerk en landbouw, boerenechtpaar Joop en Elske Roorda, spreker van ‘jouw-dagelijkse-kost’ en een pastor.

We beluisteren met elkaar de vier verhalen die elk 5 tot 7 minuten duren. Daarna gaan we in groepen met elkaar in gesprek in de vorm van een parochiecafé. De eerste rondes zijn met koffie en thee, bij de laatste rondes komt een drankje en een hapje op tafel.

Aanmelden is nodig om de avond goed voor te bereiden.

Je kunt je opgeven tot uiterlijk 10 februari bij Wiebrig de Boer-Romkema, via mail: wiebrigdeboer@cs.com of via de app.

De binnengekomen aanmeldingen geef ik dan door aan de parochie.

Wiebrig de Boer-Romkema

Kerkdienst op zondag 5 februari in Wirdum

Zondag 5 februari gaat Ds. Ben Bloemink uit Beetgum voor in de kerkdienst die om 9.30 uur begint in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Je bent van harte welkom om deze kerkdienst bij te wonen.

De dienst is ook te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-02-05 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Wereld Diaconaat Pakistan. Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-pakistan/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pakistan.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.

 

 

Voedselbank januari

De voedselbank ondersteunt de mensen die het zeker niet ruim hebben in onze maatschappij. U kunt ook deze maand de voedselbank weer ondersteunen.

De tip van de maand februari: Verschillende soorten (volkoren) pasta

De voedselmand staat in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (bij de kassa). En de 1ste zondag van de maand staat de voedselmand, in de hal van onze kerk.

Iedereen dank voor jouw/ uw hulp/ donatie!

Met vriendelijke groeten van de diakenen

Jannie, Folkert, Nieske en Hannah

In Keltyske seine

Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant út waait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript
en oant wy elkoar wer moetsje
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

Dat de weg zich voor je opent.
Dat de wind je steunt in de rug.
Dat de zon je gezicht verwarmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat wij elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
Mar the sun shine warm upon your face.
May the rain fall soft upon you field,
and util we meet again;
May God hold you in the palm of his hand.

“Laven aan Octaven 2” op zondag 29 januari


De dienst van Schrift en Tafel op zondagmorgen 29 januari werd voorafgegaan door koffie met cake. Wie tegen tienen binnenkwam werd verwelkomd door het geroezemoes, afkomstig van een grote aantal bezoekers, waaronder de leden van de sjonggroep Twalûd uit Aldeboarn en sjonggroep De Welle uit Britsum. Zij fleurden de tweede zangdienst van dit seizoen op.

Da. Wiebrig de Boer-Romkema ging voor. Er was koorzang, veel samenzang, een prachtig verhaal voor (niet alleen) de kinderen over Abraham en Sara, die op oude leeftijd nog een kind kregen. Verder was er een kort moment van meditatie, terwijl ook de Maaltijd van de Heer werd gevierd. Kortom. een dienst waarin veel gebeurde.

Wie het naadje van de kous wil weten kan terecht bij het zon-dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

In deze dienst gebeurde nog veel meer. Dat kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-01-29 Laven aan Octaven 2

Collecte. De 1e collecte is voor PKN Kinderen en Jongeren. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: PKN Jeugdwerk.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.