Voorbereiding van een dienst

In deze coronatijden is het voorbereiden van een kerkdienst nog een hele klus. De meest actuele richtlijnen werden daarvoor bekeken, het eigen gebruikersreglement uitgevoerd en de ‘anderhalvemeter’ berekend.  Een kleine impressie van de voorbereidingen en gang van zaken voor de startzondag.

Met dank voor de inzet van de commissie en kerkenraad!!

HET GOEDE LEVEN

Dat was het thema van de startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

Voor het eerst in al deze eeuwen moesten wij ons aanmelden voor deze kerkdienst. En wat is het mooi om bij elkaar te zijn. Ook deze keer verwelkomd met koffie, thee of frisdrank.

Da Wiebrig de Boer zingt in deze dienst en wij neuriën mee.. we luisteren naar de boodschap van hoop, de waarschuwing uit de Bijbel om geen kwaad te spreken en wij horen dat de 10 geboden geen dreigement zijn maar wel 10 regels waardoor het ‘Goed Leven is’.

We konden genieten van foto’s die waren ingestuurd en die het goede leven laten zien. (Deze foto’s staan ook in de liturgie van deze dienst)  Na de dienst was er er gelegenheid om buiten met elkaar na te praten en koffie te drinken. En… wij kregen een knapzak mee met een inhoud die bij het goede leven hoort.

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-09-20 da Wiebrig de Boer – Romkema   Let op: Met prachtige ingestuurde foto’s over “het Goede Leven”.
Het zon-dagboek komt binnenkort te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Collecte’s
De 1e collecte is Kerk In Actie. Deze keer speciaal voor de kinderen in de vluchtelingopvangkampen in Griekenland.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Bent u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen aan de 1e collecte? Maak dan uw bijdrage over op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending PKN Wirdum eo

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.

En de inhoud van de knapzak:

 

 

 

Bericht van de kerkenraad

Maandag 14 september waren we weer als voltallige kerkenraad bijeen met een volle agenda. We constateren dat door de corona-maatregelen de bespreekpunten behoorlijk aan ingewikkeldheid hebben toegenomen.

Twee pittige agendapunten waren (en zijn!) het zingen in de kerk en de avondmaalsviering. Daarnaast willen we beginnen met de nieuwe ronde ambtsdragersverkiezingen.

  • Wat betreft het zingen in de kerk: we moeten helaas constateren dat we als kerk weliswaar ruim zijn, maar met onze kerkinhoud ook een stevig ventilatiesysteem moeten hebben om in ons gebouw veilig te kunnen zingen (minder dan 3000m3). Alle kerkenraadsleden zijn het er unaniem over eens dat we graag weer willen zingen, al was het maar één lied en bijvoorbeeld aan het einde van de dienst. We weten dat er mensen zijn die thuis zullen blijven als we wel gaan zingen en dat er mensen thuisblijven omdat we niet zingen. We weten ook van gemeenten waar in kerken van vergelijkbare grootte wel (een enkel lied) wordt gezongen. We hebben deze week navraag bij het RIVM gedaan en op basis van de gegevens van ons gebouw mogen we niet zingen. Ook niet één enkel lied, helaas.

Lees verder

Voedselmand voor de voedselbank in september

Zondag 6 September staat de Voedselmand als vanouds weer voor in de hal van de kerk.

De tip voor de maand september  is:  Houdbare Melk – Chocolade melk – Koffiemelk – Melkpoeder.

Ook staat de mand alle dagen van de week dat de Superrr open is, in de winkel van ons dorp Wirdum.

Laten we met elkaar in deze Corona periode ook de gezinnen steunen die het moeilijk hebben.

 

Kom naar de kerk of naar de SUPERRR om daar mee te helpen om de mand te vullen!!!

Kwetsbaar.

Op de morgen van de 13e september kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. Ze vervolgde haar preekreeks over de brief van Jacobus. Deze zondag over Jakobus 4: 13 t/m 5: 11. Dat gaat onder andere over onze kwetsbaarheid. We maken plannen voor de toekomst maar weten niet hoe het morgen zal zijn…  U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren en binnenkort zal van deze dienst het zon-dagboek verschijnen.

 

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-09-13 Kerkdienst St Martinuskerk Wirdum – LITURGIE
Het zon-dagboek komt binnenkort te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Toelichting 1e collecte                                                                                               Collecte Jeugdwerk (JOP) Nederland.                                                          Kliederkerk geeft hoop.  Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop. Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm kerk-zijn de weg naar haar kerk weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet gelovig. Kinderen, ouders, opa’s, pakes, oma’s en beppes maken dankzij Kliederkerk kennis met de Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kliederkerk-geeft-hoop

Steun deze collecte om de Kliederkerk te laten groeien.

Bent u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op: NL90 RABO 01488 2276 27 Diaconie PKN Wirdum eo onder vermelding: JOP.
De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan  overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.

Overdenking van 23 augustus

De dienst van zondag, 23 augustus blijkt niet uitgezonden te zijn. Hierbij een ingekorte versie daarvan.

We krijgen er niet zo vaak meer één, een brief. Een brief van ene Jacobus. Hij staat wel in de Bijbel, maar er wordt niet zo vaak in de kerk uit gelezen. Jacobus – wie? Ja, dat is een goede vraag. Er komen meerdere Jacobussen in aanmerking, maar zeker is het niet welke precies de schrijver is. Het kan ook nog een anonieme schrijver, die onder de naam van Jacobus schreef. Het lijkt het meest waarschijnlijk te zijn dat deze Jacobus broer van Jezus was, die in de gemeente van christenen uit de Joden in Jeruzalem een grote rol speelde, en

De preek

ook buiten Jeruzalem goed bekend was.  Een brief uit lang vervlogen tijden dus die bij ons komt binnenvliegen en op onze schouders neerstrijkt alsof er geen eeuwen en eeuwen tussen zaten. De brief lijkt wel een beetje op een fladderende, kleurrijke vogel, dansend in de lucht, die hier en daar éven landt en dán weer het luchtruim kiest. Er is niet veel logica in te ontdekken, maar des te meer verbeelding en creativiteit.

Deze brief wordt ook wel een ingewikkeld mozaïek genoemd van allerlei ingelegde en op zijn geheel eigen wijze geordende steentjes. Deze Jacobus heeft van alles Lees verder

Bloemen voor de nieuwe dorpsschool

De  beide basisscholen in Wirdum zijn samen gevoegd tot één dorpsschool. Vanuit onze kerk wordt een bloemstuk aangeboden aan de nieuwe school. Hieronder een toelichting op dit bijzondere bloemstuk. 

Het raamwerk van het liturgisch bloemschikken van Pasen is hergebruikt tot een bloemengroet voor de nieuwe school in Wirdum.

Een voorkant van gekleurde zelfgemaakte bloemen. De andere kant is ingevuld met bloemetjes om te laten zien en beleven wat een kerkgebouw als inhoud kan uitstralen dus niet saai of kleurloos maar levendig met kleur en verbeelding in deze moeilijke tijd.

Het geheel is geïnspireerd door het zien van blije, vrolijke en kleurrijke kinderen die later tekeningen kunnen maken met de potloden die gebruikt zijn voor ondersteuning van de bloemen. Met liefde gemaakt voor onze naaste opdat zij ook beleven wat ons word gegeven op deze aarde.

Het begin: het raamwerk van het liturgisch bloemschikken met Pasen hergebruikt:

Er zijn totaal 90 kleurpotloden verwerkt in de bloemen!

Ontwerp en uitvoering: Klaaske de Boer.

De tong is slechts een klein lichaamsdeel..

Op de frisse morgen van de 6e september was een kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst.

Ze las uit Jacobus 3 en 4. Daarin wordt aangegeven dat de tong een klein lichaamsdeel is die veel invloed kan hebben. Je kunt ermee zegenen maar ook vervloeken. Die keuze blijft altijd bij de persoon zelf. Je hebt de vrijheid te zeggen wat je wilt… Maar of je alles moet zeggen is de vraag…  In het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt, kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde.

Ook werd in deze dienst stil gestaan bij de hele bijzondere bloemen die zijn aangeboden aan de samenwerkingsschool in Wirdum. In de liturgie kunt u daar mee over lezen. Morgen komt hierover en bericht op deze website te staan

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020 6 september kerkdienst St Martinuskerk Wirdum – LITURGIE
Het zon-dagboek staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Collecte’s
De 1e collecte was voor het Werelddiaconaat.  Zie toelichting hieronder.
De 2e collecte was voor het eigen kerkelijke werk.

Toelichting 1e collecte Ghana is overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen de minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in dit dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijke werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk Lees verder