Zondag 18 augustus

Op zondag 18 augustus wordt in Wirdum de wekelijkse kerkdienst gehouden in de Sint

Da. Wiebrig de Boer Romkema

Martinuskerk. De kerk staat midden in het dorp en is niet te missen.

Da. Wiebrig de Boer Romkema gaat voor in deze dienst. Tijdens de dienst worden er twee collectes gehouden. De eerste is voor de zending en de tweede voor het kerkelijke werk.

Wij beginnen om 09.30 uur en u bent van harte welkom!

Vakantie en de kerk

In deze tijd gaan veel mensen er op uit. Dat kan een lange vakantie zijn of een dagje weg. Soms wordt je getroffen door iets dat met de kerk of geloof te maken heeft.

In Cordoba (Spanje) stond een hele grote moskee. Nadat de “Moren” (moslims) uit Spanje waren verdreven is deze moskee niet afgebroken. Feitelijk is in de moskee een kathedraal gebouwd. Dat maakt het wel tot een heel bijzonder gebouw. Eigenlijk is dat niet goed te ‘vangen’ in een foto.

Altijd rekening houden met…

Op de mooie zondagmorgen van de 11e augustus ging Pastor C.Bos voor in de kerkdienst in Wirdum.

In de meditatie ging de uitleg over dat het Koninkrijk van God ieder moment kan komen. Daar zou je dus op voorbereid moeten zijn. Ook in de lezingen wordt daarop in gegaan. Dat betekent niet dat je alleen maar kan afwachten. Je werk namelijk ook zelf aan dat Koninkrijk door mensen te helpen, zieken te bezoeken, iemand uit te nodigen voor de koffie. De voorgangster gaf aan het opmerkelijk te vinden dat bij de schepping op de 2e dag hemel en aarde wordt geschapen. En alleen hier staat niet bij dat God het goed vond. Is dat niet het teken dat wij er ook zelf aan mee moeten helpen?

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Bloemen in de kerk

Iedere zondag zorgen vrijwilligers voor bloemen in de kerk. Voor ons is dat genieten…

Verantwoordelijheid nemen

Op 4 augustus ging Da. Van den Briel uit Oudeschoot voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de preek werd  ingegaan op de roeping die je kunt voelen. Jezus riep zijn volgelingen om mee te gaan en ze lieten alles liggen wat ze deden en gingen mee. Hoe bijzonder is dat! En wijzelf? We betalen belasting in ruil waarvoor wij van de overheid verwachten dat die de verantwoordelijkheid overneemt. Maar dat is niet wat gevraagd wordt. Het begint door zelf actie te ondernemen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums/72157710086843607

Vakantie en de kerk

In deze tijd gaan veel mensen er op uit. Dat kan een lange vakantie zijn of een dagje weg. Soms wordt je getroffen door iets dat met de kerk of geloof te maken heeft.

In New York city staan heel veel hele grote gebouwen. Die zijn gebouwd terwijl veel kerken er al stonden. En hoewel kerken heel groot kunnen zijn blijken ze dan toch wat kleiner te lijken tussen nog grotere gebouwen.

En als je geen inkomen hebt of te weinig om onderdak te vinden… dan leef je op straat met heel je hebben en houden bij je. Overigens zijn het vaak de kerkelijke organisaties die omzien naar de daklozen..

Helpt bidden?

Een God die Sodom en Gomorra verwoest en een God die door Jezus “Vader” wordt genoemd. Hoe kun je dat rijmen? Het gebed vormt de verbinding tussen deze twee verhalen. Abraham bidt tot God om Sodom en Gomorra niet te vernietigen, terwijl Jezus ons leert hoe wij tot God kunnen bidden. Hoe zit dat eigenlijk? En, bidden, helpt dat wel? In een dienst onder leiding van mevrouw pastor A.J.P Adema uit Joure werd hierover nagedacht. Meer weten? Zie dan in het Zon-Dagboek dat inmiddels op deze website staat. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Tevens kunt u deze kerkdienst nog een maand lang terug luisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van deze kerkdienst  staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Opstaan uit je slachtofferrol

Op de mooie morgen van de 21e juli ging da. Yvonne Slik voor in de kerkdienst in Wirdum.

In deze dienst hebben wij genoten van het orgelspel van Klaske Deinum, de prachtige bloemen en het samen zingen, stil zijn, bidden en luisteren naar een uitleg. Dat ging o.a. over het opstaan uit je slachtofferrol en je uitspreken naar God. En dat God je hoort…

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Dit is de link naar de zon-dagboeken: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

U kunt de kerkdienst ook nog een maand lang terugluisteren. Dit kan via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s vindt u op de fotosite:

4 dagen wandelen

Van 16 t/m 19 juli gingen 47.000 wandelaars 4 dagen op pad om 40 of 50 km per dag af te leggen in en bij Nijmegen. Daarmee namen ze deel aan het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld.

Vier dagen verkeerden onze diaken Nieske Span, haar dochter dochter Anna en web-redacteur Reinder Bouma in de wereld van het wandelen. Nieske kreeg het vierdaagsekruis voor de 5e keer. Anne deed mee voor de 4e keer en Reinder voor de 35ste keer.  Nieske en Anna liepen 160 km en Reinder 200 km.