Kerkdienst zondag 25 juli

Op zondag 25 juli is er in de Sint Martinuskerk in Wirdum de wekelijkse kerkdienst.

Da. Fransien van Keulen uit Winterswijk gaat voor in deze kerkdienst

U kunt de dienst volgen via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Bijwonen van deze dienst. U kunt zich tot vrijdag 23 juli 17.00 uur aanmelden voor de dienst door een mail te sturen naar kerkinwirdum@gmail.com met vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer. In bijzondere gevallen kunt u voor overleg bellen of appen met telefoonnummer 06-20089787.

Voorwaarden voor het bijwonen van de dienst.

– meldt u van te voren aan voor de dienst
– houd 1,5 meter afstand
– desinfecteer uw handen bij binnenkomst (bij klachten blijft u thuis)
– het dragen van een mondkapje is niet meer nodig (mits er voldoende afstand wordt gehouden)
– samen ingetogen zingen kan weer! Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd

De liturgie kunt u hier downloaden: 2021-07-25 liturgie

1e Collecte is voor de Diaconie.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie gemeente Wirdum onder vermelding van: diaconie.

De 2e collecte het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.

Oargelpaad

Deze zomer is de St. Martinuskerk in Wirdum een aantal zaterdagmiddagen open voor orgelliefhebbers en bezoekers.

Dagen en tijden. Op  24 juli, 14 augustus, 21 augustus en 04 september wordt het Van Dam orgel in de Sint Martinuskerk bespeeld.

Op 21 augustus wordt er een Bachconcert gehouden. Theo Jellema bespeelt dan het orgel. Hierover volgt later meer informatie.

De kerk is geopend van 13.15 uur tot 17.00 uur.

Bijwonen of de kerk bekijken? U bent welkom in de Sint Martinuskerk op de volgende (corona) voorwaarden:

  • Aanmelden is niet nodig. Bij binnenkomst wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt gevraagd naar uw gezondheid.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • U blijft op 1,5 meter afstand van anderen.
  • Het dragen van een mondkapje is niet nodig (tenzij u zich daar prettig bij voelt).

De kerk. Onze kerk heeft een prachtig interieur. Er liggen bijzondere grafzerken en wij zijn trots op het  orgel dat van uitbundig houtsnijwerk is voorzien. In de ‘kapel’ kunt u een kaarsje branden.  Meer informatie over het orgel vindt u op:  https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2017/12/informatie-orgel-wirdum.pdf

Zondag Iedere zondag worden in veel kerken in Nederland diensten gehouden.

In Wirdum is de aanvang van de dienst om 09.30 uur. Deze dienst is via een livestream te volgen. U kunt de dienst ook bijwonen mits u zich aanmeldt. In de dienst wordt zowel de Friese als de Nederlandse taal gebruikt. Predikant is Da. Wiebrig de Boer-Romkema.

Meer informatie vindt u op: www.kerkinwirdum.com  en op twitter: @kerkinwirdum

Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.
wol oant wersjen oer ús weitsje;
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oan’t in oare keer.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtjse.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Paulus schreef vanuit de gevangenis…

Op 18 juli kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Een zonnige dag en de 4e zondag dat we stil stonden bij de brieven van Paulus aan de Filippenzen in Macedonië. Paulus had deze gemeente gesticht en schreef ze terwijl hij in de gevangenis zat en niet wist wat zijn lot zou zijn.

Die gemeente had iemand gezonden om hem te helpen. In zijn brieven gaf hij aan ook blij te zijn… Deze week was bijzonder. Overstromingen in Limburg, België en Duitsland, Peter R. de Vries die overleed, coronabesmettingen die toenemen… Genoeg om bij stil te staan en voor te bidden.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie gemeente Wirdum onder vermelding van: diaconie.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk

Vakantietijd…

Hier in het noorden zijn de schoolvakanties begonnen. En het is de tijd om erop uit te trekken. Wellicht ook dit jaar minder ver i.v.m. de coronamaatregelen maar toch…. Even een andere wereld om je heen.

Op 13 juni 2018 reden wij door het plaatsje Moras in Zuid Frankrijk. Een plaats die bekend staat omdat er een groot fort op de berg boven het dorp staat. We reden het dorp in en een klein weggetje ging duidelijk omhoog, misschien wel richt fort. Bij het omhoog rijden reden we een stuk tussen twee betonwanden door. De weg kwam direct daarna uit achter een prachtige kerk. Bij de kerk lag een kerkhof. De weg die we net hadden gereden bleek eigenlijk dwars door het kerkhof te liggen. Links de weg, rechts een bruggetje om de weg over te steken over te steken….

Voedselmand voor de voedselbank in juli en augustus 2021

Voorkom voedselverspilling. Gooit u weleens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde!

  • TGT (Te Gebruiken Tot’) staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit. Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden aan de consument.
  • THT staat voor (‘Ten minste Houdbaar Tot’). Een THT-datum staat op voedingsmiddelen die niet snel bederven. Na deze datum kan de kwaliteit langzaam, zoals de smaak, geur of kleur van het product, achteruitgaan. Producten met een THT-datum mogen dus ná die datum nog verstrekt worden. De producten met een THT-datum zijn dus geschikt voor de voedselbank!

Tip voor de maanden juli en augustus:   Groente (blik/pot)

De voedselmand staat de 1ste zondag van de maand in de hal van onze kerk. En de voedselmand bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr

 

Met vriendelijke groeten van de diakenen,

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsma

 

Open kerkdeuren…

Binnen de kerken wordt nog wel eens gesproken hoe we meer naar buiten kunnen treden…. Het is bekend dat het covid-virus een stuk minder goed dan toeslaan bij frisse lucht en wind. Nu wij weer ‘sûnstjes’ (en soms een beetje meer) samen kunnen zingen staan de deuren van de Sint Martinuskerk open.

Brief aan de Filippenzen (Deel 3)

Op zondag 11 juli volgde de 3e dienst over de brieven van Paulus aan de Filippenzen in Filippie in Macedonië.

Macedonië was een Romeinse provincie en later een colonia van Rome. De bevolking waren voornamelijk afstammelingen van Romeinse veteranen. Dat gaf voorrechten. Maar Paulus had het over andere voorrechten. Hij schreef over het voorrecht van het burgerrecht in de Hemel… En hij sprak de gemeente aan op misstanden.

Ook werd er ingegaan op het neerschieten van Peter R de Vries. Een vreselijke gebeurtenis. We weten dat dit nooit een oplossing is.

En onze dominee liet een metalen kruisje zien. Gemaakt door veteranen uit Rwanda. Ze maken die kruisjes van kogels…

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-07-11 Liturgie.pdf

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de zending.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending Missionaire commissie Wirdum onder vermelding van: Zendingscollecte.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk

God fan fier en hein, ús Heit….

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme
ûnder ús sa faak ûntwijd
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein, ús heit,
sûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.