ANBI en Privacyverklaring

ANBI 

De kerk is aangewezen als ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) instelling.  Zie voor meer informatie hierover:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

De aanwijzing als ANBI instelling maakt het mogelijk om de giften aan die instelling af te trekken van de belasting. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voor de instelling betekent dit dat er duidelijk inzicht moet zijn in de besteding van de financiën. Hieronder treft u de documenten aan die daarop betrekking hebben en inzicht geven in de financiën van onze kerkgemeente.

Verkorte versie exploitatierekening 2018 + begroting 2019

Beleidsplan 2016 – 2020 Prot. Gemeente Wirdum

Exploitatierekening + begroting 2018

Format-ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente nov 2017

Overzicht van de bestedingen 2016 – 2019

Baten en Lasten van de Protestantse gemeente Wirdum e Baten en Lasten van de Protestantse gemeente Wirdum e.o.

Diaconie Kerk in Wirdum 2017-2018

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring – gewijzigd 13 mei 2019