ANBI en Privacyverklaring

ANBI 

De kerk is aangewezen als ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) instelling.  Zie voor meer informatie hierover:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

De aanwijzing als ANBI instelling maakt het mogelijk om de giften aan die instelling af te trekken van de belasting. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voor de instelling betekent dit dat er duidelijk inzicht moet zijn in de besteding van de financiën. Hieronder treft u de documenten aan die daarop betrekking hebben en inzicht geven in de financiën van onze kerkgemeente.

Algemene-tekst-en-rekening-2020-en-begroting-2021-in-verkorte-vorm.

Algemene-tekst-en-jaarrekening-2019-en-begroting-2020

Diaconie Jaarrekening-2020.

Diaconie Jaarrekening 2019 en Begroting 2020

PKN-beleidsplan-2021-2025 Prot.gem. Wirdum-e.o.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming