Fikarij

De Fikarij

De Fikarij is het verenigingsgebouw van onze kerkelijke gemeente. Het is gelegen schuin tegenover de hoofdingang van de Sint Martinuskerk. Het adres is Hôf 2, 9088 AM Wirdum, telefoon 058-2550850.

fikarij-achterzaal

achterzaal

Het gebouw wordt beheerd door ons college van kerkrentmeesters. Voor het dagelijks beheer is een coördinator aangesteld in de persoon van mevrouw J. Lindeman (zie voor haar gegevens “Contact”.

In het gebouw zijn drie zalen en een keuken/bar. Het beschikt over een afzonderlijk invalidentoilet. Er vinden verschillende activiteiten plaats, die vanuit onze gemeente worden georganiseerd.
Daarnaast maken derden er gebruik van.

Zaalverhuur

fikarij-tussenzaal

tussenzaal

De zalen in de Fikarij kunnen door derden worden gehuurd. Voor vergaderingen, kleinere feestjes en andere bijeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinator, mevrouw J. Lindeman.
.
Stage
Ben je tussen de 14/15 jaar oud en op zoek naar een leuke maatschappelijke stage? Dan is de Fikarij wellicht een mogelijkheid. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze coördinator, mevrouw J. Lindeman.

Vrijwilliger gezocht

De Fikarij draait op vrijwilligers. Zij zijn opgedeeld in weekteams van elk 3 personen. Deze teams voorzien vergaderingen etc. van koffie en thee. Daarnaast houden zij het gebouw schoon.

Op dit moment is er een vacature in een van onze weekteams. Belangstelling? Neem dan contact op met onze coördinator, mevrouw J. Lindeman.

fikarij-voorzaal

voorzaal

Contact
Voor het dagelijks beheer is een coördinator aangesteld. Dat is mevrouw J. Lindeman. U kunt haar op de volgende manier bereiken:
– e-mail fikarij@gmail.com
– telefoon: 058-2552856