In de vroege morgen

De prachtige oude kerken van Fryslân zijn van oorsprong Rooms Katholieke kerken. Het koor zit aan de oostkant van de kerk. De kant waar de zon opkomt en direct naar binnen schijnt. Destijds op het altaar dat in het koor stond.
Op de morgen van Koningsdag 2020 straalde het zonlicht op de Bijbel die op de liturgische tafel ligt.

Overigens is het uitzicht vanaf de toren van onze Sint Martinuskerk, vooral bij helder weer, heel bijzonder.

 

“Over een andere boeg gooien”

De kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum op zondag 26 april kon thuis worden beluisterd.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze kerkdienst. Haar preek ging onder andere over de leerlingen van Jezus. Petrus ging vissen en de anderen gingen mee. De hele nacht vingen ze niets. Als ze bijna terug zijn roept iemand vanaf de kust of ze vis hebben voor hem. Nee dus. Dan roept die man dat ze het net aan de andere kant van de boot moet uitgooien. Ze doen dat en in het net zitten 153 vissen!! Heel bijzonder. Pas merkt een leerling op dat het Jezus kan zijn die naar hen riep.

In deze coronatijd gaat alles anders dan normaal en ontstaat er een nieuw normaal. Een anderhalvemetersamenleving… Op het strand staat Jezus.. bij een houtschoolvuur met vis en brood….

De collectes op deze zondag zouden zijn voor: 1e De Zending, 2e Ouderhoud gebouwen.  Wilt u bijdragen dan kan dat voor de Zending op: NL33 RABO 015.37.48.923 en voor het Onderhoud van de gebouwen op: NL87 RABO 015.28.78.637

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De bijbehorende liturgie kunt u downloaden op: 20. April 26 Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer

Bring huld’ oan God jim folken, loovj’ allegear de Hear.
Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear

De haan

Op de eeuwenoude toren van de Sint Martinuskerk in Wirdum staat de haan en wijst ons de windrichting aan… Op ‘gewone’ dagen en feestdagen

Zingen de vogels harder of….

Op de stralende morgen van de 19e april was er de wekelijkse kerkdienst in de eeuwenoude Sint Martinuskerk. Bezoekers waren niet aanwezig maar konden thuis meeluisteren.

Da. Wiebrig de Boer Romkema las over Noach en de zondvloed. Noach die met zijn familie en dieren ook een ‘lock down’ hadden in de ark. Noach die de duif eropuit stuurde en toen die terug kwam met een olijfblad wist hij dat het water zakte..

Jezus was opgestaan en kwam bij zijn leerlingen. Ze waren heel blij.

En wij zitten thuis i.v.m. het coronavirus. Buiten horen wij de vogels zingen. Zingen die harder of horen wij ze beter… hebben wij er meer aandacht voor… Kijk maar als je een blokje om loopt of fietst (met 1,5 meter afstand)…   Houd moed, heb lief!

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Kijk op de website of direct op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
U kunt deze dienst beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
En de bijbehorende liturgie kunt u downloaden op: 19. April 19 Liturgie.
Meer foto’s vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/album

Bless the Lord:

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Loovje God, myn siel en segenje syn namme.
Loovje God, myn siel, dy’t my it libben jout.

Hulp op Lesbos

Vanwege het Corona virus kon onze collecte voor het Project Lesbos
zondag 19 April  NIET DOORGAAN.

Uit onze gemeente zet Jannie van der Wal haar in voor de schrijnende situatie van de vluchtelingen kampen op Lesbos

Wij als diaconie/gemeente willen haar daar graag in steunen, om zo ook onze bijdrage te leveren voor het werk wat zij in haar vrije tijd doet.

Stort uw gave op Bank No NL90RABO 014.82.27.627 t.n.v Lesbos

Onze dank namens de Diaconie

Spaardoosjes en Vastenkaart

Ook deze 40dagentijd heeft u weer mee kunnen doen met de spaardoosjes actie.
De vastenkaart bood voor elke week een uitdaging om invulling te geven aan vasten: door ergens van af te zien of door met iets nieuws te beginnen. Op de kaart heeft u bij kunnen houden hoeveel tijd/geld u bespaard heeft en wat u heeft kunnen inzetten om op te staan en in actie te komen voor één van de projecten in de 40dagentijd.
Misschien heeft u er zelf een mooie invulling aan gegeven. Deel dit dan vooral in een bericht/reactie hieronder zodat we dit met elkaar kunnen delen.

Wij hebben de spaardoosjes niet kunnen verzamelen in de kerkdienst. Maar natuurlijk kunt u de inhoud wel naar ons overmaken! U kunt het bedrag overmaken op NL33 RABO 015.37.48.923 t.n.v. Protestante Gemeente te Wirdum, graag met de omschrijving ‘Spaardoosje en/of Vastenkaart’.
Hartelijk dank!