Kunstenares Marianne Dijkstra

Tijdens Tsjerkepaad 2019 staat ook de Sint Martinuskerk in Wirdum open voor bezichtiging. In de kerk is een uitstalling van beelden gemaakt door Marianne Dijkstra.

Op zaterdag 17 augustus kwam de kunstenares zelf langs om bij haar beelden te kijken. Daar was ook tijd om haar te ontmoeten. Nog even meegenieten? Dat kan nog tot en met 14 september.

Zie ook op www.tsjerkepaad.nl   http://www.kunst-in-beeld.nl/ en er staat veel informatie over de kerken in Fryslân op https://www.aldefrysketsjerken.nl/

Breek je tent op…..

Op 18 augustus ging onze eigen dominee Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum…. Het haar eerste dienst na de vakantie en voor de dienst werden wij in spanning gelaten…

In de preek ging ze o.a. in op Lucas 12 waarin Jezus zegt dat hij op aarde is gekomen om een vuur te ontsteken en dat er door hem ook tweespalt zal ontstaan. Dat betekent ook dat je je tent op mag breken, nieuwe wegen zoekt, relaties aangaat en vuren ontsteekt. Relaties worden ook uitgedrukt in de beelden van Marianne Dijkstra die in de kerk geëxposeerd worden.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Vakantie en de kerk

In deze tijd gaan veel mensen er op uit. Dat kan een lange vakantie zijn of een dagje weg. Soms wordt je getroffen door iets dat met de kerk of geloof te maken heeft.

In Cordoba (Spanje) stond een hele grote moskee. Nadat de “Moren” (moslims) uit Spanje waren verdreven is deze moskee niet afgebroken. Feitelijk is in de moskee een kathedraal gebouwd. Dat maakt het wel tot een heel bijzonder gebouw. Eigenlijk is dat niet goed te ‘vangen’ in een foto.

Altijd rekening houden met…

Op de mooie zondagmorgen van de 11e augustus ging Pastor C.Bos voor in de kerkdienst in Wirdum.

In de meditatie ging de uitleg over dat het Koninkrijk van God ieder moment kan komen. Daar zou je dus op voorbereid moeten zijn. Ook in de lezingen wordt daarop in gegaan. Dat betekent niet dat je alleen maar kan afwachten. Je werk namelijk ook zelf aan dat Koninkrijk door mensen te helpen, zieken te bezoeken, iemand uit te nodigen voor de koffie. De voorgangster gaf aan het opmerkelijk te vinden dat bij de schepping op de 2e dag hemel en aarde wordt geschapen. En alleen hier staat niet bij dat God het goed vond. Is dat niet het teken dat wij er ook zelf aan mee moeten helpen?

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

 

Bloemen in de kerk

Iedere zondag zorgen vrijwilligers voor bloemen in de kerk. Voor ons is dat genieten…

Verantwoordelijheid nemen

Op 4 augustus ging Da. Van den Briel uit Oudeschoot voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de preek werd  ingegaan op de roeping die je kunt voelen. Jezus riep zijn volgelingen om mee te gaan en ze lieten alles liggen wat ze deden en gingen mee. Hoe bijzonder is dat! En wijzelf? We betalen belasting in ruil waarvoor wij van de overheid verwachten dat die de verantwoordelijkheid overneemt. Maar dat is niet wat gevraagd wordt. Het begint door zelf actie te ondernemen.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Ook kunt u de dienst nog een maand lang beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van de kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums/72157710086843607

Vakantie en de kerk

In deze tijd gaan veel mensen er op uit. Dat kan een lange vakantie zijn of een dagje weg. Soms wordt je getroffen door iets dat met de kerk of geloof te maken heeft.

In New York city staan heel veel hele grote gebouwen. Die zijn gebouwd terwijl veel kerken er al stonden. En hoewel kerken heel groot kunnen zijn blijken ze dan toch wat kleiner te lijken tussen nog grotere gebouwen.

En als je geen inkomen hebt of te weinig om onderdak te vinden… dan leef je op straat met heel je hebben en houden bij je. Overigens zijn het vaak de kerkelijke organisaties die omzien naar de daklozen..

Helpt bidden?

Een God die Sodom en Gomorra verwoest en een God die door Jezus “Vader” wordt genoemd. Hoe kun je dat rijmen? Het gebed vormt de verbinding tussen deze twee verhalen. Abraham bidt tot God om Sodom en Gomorra niet te vernietigen, terwijl Jezus ons leert hoe wij tot God kunnen bidden. Hoe zit dat eigenlijk? En, bidden, helpt dat wel? In een dienst onder leiding van mevrouw pastor A.J.P Adema uit Joure werd hierover nagedacht. Meer weten? Zie dan in het Zon-Dagboek dat inmiddels op deze website staat. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Tevens kunt u deze kerkdienst nog een maand lang terug luisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s van deze kerkdienst  staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Opstaan uit je slachtofferrol

Op de mooie morgen van de 21e juli ging da. Yvonne Slik voor in de kerkdienst in Wirdum.

In deze dienst hebben wij genoten van het orgelspel van Klaske Deinum, de prachtige bloemen en het samen zingen, stil zijn, bidden en luisteren naar een uitleg. Dat ging o.a. over het opstaan uit je slachtofferrol en je uitspreken naar God. En dat God je hoort…

In het zon-dagboek kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op deze website. Dit is de link naar de zon-dagboeken: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

U kunt de kerkdienst ook nog een maand lang terugluisteren. Dit kan via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Meer foto’s vindt u op de fotosite: