Agenda

Kerkdiensten Sint Martinuskerk in Wirdum.

Let op: U bent van harte welkom in de Sint Martinuskerk om de dienst mee te beleven. Ook is de kerkdienst live te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596. Zie voor meer bijzonderheden en aankondiging van de diensten de home-pagina van www.kerkinwirdum.com.

Zondag 05 februari 09.30 uur. Ds. Ben Bloemink uit Bitgum. (Er is geen koffiedrinken na de dienst).

Zondag 12 februari 16.30 uur. Het Praethuys. Nicolaestsjinst in de tsjerke fan Swichum

Zondag 19 februari 09.30 uur. Da. Wiebrig de Boer Romkema.

Zondag 26 februari 09.30 uur. Da. Netty de Jong uit Sneek. 1e zondag van de 40dagentijd.

Zondag 05 maart 09.30 uur. Ds. Ds. Ulbe Tjallingii uit Oosterbierrum. 2e zondag van de 40dagentijd.

Zondag 12 maart 09.30 uur. Da Wiebrig de Boer Romkema. 3e zondag van de 40dagentijd.

Zondag 19 maart 09.30 uur. Ds. Hinne Wagenaar uit Jorwerd. 4e zondag van de 40dagentijd.

Zondag 26 maart 09.30 uur. Ds. Sietse Ypma uit Franeker. 5e zondag van de 40dagentijd.

Zondag 02 april 09.30 uur. Da. Wiebrig de Boer Romkema. Palmpasen.

De diensten worden ook aangekondigd op de website. Daar wordt tevens de liturgie van de dienst geplaatst en staat de laatste informatie over de eventuele COVID maatregelen.