Agenda

Kerkdiensten Sint Martinuskerk in Wirdum

06 december 09.30 uur. 2e zondag van advent. Da Wiebrig de Boer Romkema. De voedselmand voor de voedselbank staat in de hal van de kerk.

13 december 09.30 uur. 3e zondag van advent. Da Wiebrig de Boer Romkema

20 december 09.30 uur. 4e zondag van advent.  Ds Strube uit Wommels

24 december 21.30 uur. Kerstnachtdienst Een on-linedienst. Da Wiebrig de Boer Romkema.

25 december 09.30 uur, Kerstdienst. Da. Wiebrig de Boer Romkema.

25 december 17.00 uur. Kerstfeest Zondagschool.

27 december 09.30 uur. Ds. Beintema uit Leeuwarden

31 december 18.30 uur. Oudejaarsdienst. Da. Wiebrig de Boer Romkema.

De diensten worden ook aangekondigd op de website. Daar wordt tevens de liturgie van de dienst geplaatst en staat informatie over de COVID19 maatregelen.

In ieder geval geldt: