Agenda

26 januari 09.30 uur ds. Lieuwe Westra, Lollum

2 februari 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema – Maaltijd van de Heer – na afloop koffiedrinken

9 februari 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema – thema “Yn mienskip ferhalen diele – Praethuys. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.

16 februari 09.30 uur da. P.J. v.d. Briel, Oudeschoot

23 februari 09.30 uur ds. J.G. v.d. Boogaard, Hallum

1 maart 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema – 1e zondag in de 40 dagentijd – mmv cie liturgisch bloemschikken