Agenda

Kerkdiensten Sint Martinuskerk in Wirdum.

Let op: Deze diensten zijn te bezoeken door maximaal 30 mensen en ze zijn live te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Zie voor meer bijzonderheden over de diensten ook m.b.t. aanmelden en overigen maatregelen de hoofdpagina van deze website en: Welkom bij de kerkdienst in Wirdum. | Kerk in Wirdum

Zondag 13 juni 09.30 uur. Ds. Hinne Wagenaar uit Jorwert.

Zondag 20 juni 09.30 uur. da. W. de Boer-Romkema en de pasto(o)r van de St. Vitus Parochie. Oecumenische “onderdakviering” in de Sint Martinuskerk

Zondag 27 juni 09.30 uur. Da. Wiebrig de Boer Romkema. Doopdienst.

Zondag 04 juli 09.30 uur. Da. Wiebrig de Boer Romkema. Wij vieren de Maaltijd van de Heer.

De diensten worden ook aangekondigd op de website. Daar wordt tevens de liturgie van de dienst geplaatst en staat informatie over de COVID19 maatregelen.