Op donderdag 25 mei werd er in de Sint Martinuskerk een avondmaal gehouden in kleine kring. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Met elkaar werd nagedacht over Lukas 15 vers 1-7. Dit gaat over Jezus die de gelijkenis uitsprak over de herder die 100 schapen had. Als er één verloren is gaat hij die zoeken en is heel bij dat hij hem vindt en terug kan brengen.

Daarna werd brood en wijn gedeeld.

Na de dienst was er tijd om verder te praten met koffie en thee.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op deze website: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/