Op deze zonovergoten zondag verzorgde de gospelband Sinjael een door hen samengestelde themadienst OverHoop. Vlotte muziek met mooie teksten, samenzang en gedichten. Gelezen werd het verhaal uit Genesis, waarin Jozef door zijn broers in een put wordt gegooid. Welke hoop kun je dan nog hebben? Genoeg, zo bleek in de dienst.

Het was tevens de slotzondag van het winterseizoen. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema stond stil bij de vele activiteiten die rond het winterthema “Aan Tafel” waren opgezet. Dat gebeurde in dichtvorm, waarbij ook foto’s werden getoond die tijdens de onderlinge maaltijden van gemeenteleden zijn gemaakt.

Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

U kunt deze dienst nog 4 weken bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Collectes: De 1e collecte PKN: Missionair werk. In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Missionair werk.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.