Zondag 14 mei om 9.30 uur ging pastor Irene de Vries uit Leeuwarden voor in de kerkdienst in Wirdum. Het thema van de dienst was: ‘VERTROUWEN’.

In deze dienst hebben we samen gezongen en geluisterd naar de lezingen. De 1e was uit 1 Samuël 18 vers 6-16. David overwint de Filistijnen. Het volk eert hem daarvoor. Koning Saul ziet dit en wordt jaloers op David. De 2e lezing was uit 1 Johannes 1 vers 5-10. Wandel in het licht. In de preek werden we meegenomen in de denkwereld van Saul. Hij ziet dat zijn volk David toejuicht voor zijn overwinningen. Niet alleen wordt hij jaloers maar ook bang. Zijn troon komt in gevaar. Dan ontstaat wantrouwen en luistert hij niet meer naar wat God wil. En waar wantrouwen komt verdwijnt het vertrouwen. Ook in deze tijd zien we dat. In Johannes lezen we over het wandelen in het licht. Een beetje lichtvoetigheid is niet verkeerd. Met Pinksteren kwam de Heilige Geest die je troost, rust en kracht geeft, je bemoedigt, helpt de duisternis los te laten en Zijn licht te omarmen. Dat vraagt van ons overgave. Bouwend op Jezus beloften staan we sterk. Blijf focussen op Zijn licht en vertrouwen!

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

U kunt deze dienst nog 4 weken bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Door een ‘hikje’ in de internetverbinding mist er een stukje van de dienst. Dit betreft de laatste regels van het lied ‘Heilig, heilig, heilig’ en het begin van het ‘gebed van de zondag’.

Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-05-14 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor de Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-binnenlands-diaconaat-nederland/. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands Diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.