Op zondagmorgen 07 mei ging Dhr. Sietze de Jong uit Joure voor in de kerkdienst in Wirdum.

Samen hebben we gezongen en geluisterd naar de lezing uit Deuteronomium 6 vers 20-25. Hierin geeft God de opdracht om respect te hebben voor de medemens. En we luisterend naar de woorden uit Johannes 14 vers 1-14. Waarin de leerlingen Jezus vragen waar hij naar toe gaat. De leerlingen vragen Jezus of zij Hem kunnen volgen waar Hij heengaat. Zij willen Jezus niet kwijtraken.
Verliezen we God met Hemelvaart?  Als we een geliefde verliezen, is die nog wel in ons innerlijk. Een rouwproces, laten we elkaar vasthouden, bidden, gewoontes aanhouden, gedenken (4 en 5 mei), alles in liefde. Verlies van liefde is de grootste angst. Jezus gebiedt ons om lief te hebben. Zoals de zon licht en warmte geeft aan alle bloemen, zo mogen de tien woorden van God bij ons binnenkomen. Elk mens mag er zijn!

Na de dienst was er koffie, thee, koek en tijd om elkaar te ontmoeten.

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-05-07 Liturgie Sietze de Jong

Collectes: De 1e collecte voor de Kerk in actie: Noodhulp Oekraïne. Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen.  Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Noodhulp Oekraïne.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.