Op zondag 30 april ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.

Het was een mooie dienst waarin veel werd gezongen. We lazen uit Nehemia 9 vers 6-15. Dit gaat over God die bij het volk van Israël is als ze uit Egypte vertrekken. De tweede lezing was uit Johannes 10 vers 1-10. Dit gaat over de goede Herder die op zijn schapen past. In de preek werd uitgelegd dat de schapen een veilige plek bij deze Herder hebben. Schapen zien wij wel eens als niet zo slimme dieren. Dat is niet zo. Ze mogen hun eigen weg gaan. In de stal, buiten de stal en ze kunnen altijd terug komen. Deze Herder zorgt voor een plek waar je kunt schuilen, gezien wordt en veilig bent.

Aan het einde van de dienst werd met elkaar het 6e couplet van ons volkslied gezonden. Mijn schild en de betrouwen zijt Gij o God mijn Heer….

Helaas is deze dienst niet uitgezonden en ook niet opgenomen. U kunt deze dan ook niet meer bekijken / beluisteren.

Van deze dienst wordt helaas geen zon-dagboek gemaakt. Andere zon-dagboeken kunt u lezen op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-04-30 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het onderhoud gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.