De zon scheen toen wij tegen 10.00 uur op reis gingen naar Barrahûs. Op de (museum)boerderij van de fam Jongbloed werd een boerderij- en ontmoetingsdienst gehouden. Bij aankomst stond het wagenpark voor de kleinere bezoekers al klaar.

Er was gevraagd eten mee te nemen om te delen. De koffie stond klaar en het ontmoeten begon direct. De dienst werd geopend met het zingen van Lied 216: Dit is in moarntiid as oait de earste. It liet fan de klyster makket God grut’. Vervolgens werd gelezen uit 2 Korintiërs 9 vers 6-11. Wie weinig zaait zal weinig oogsten. Wie veel zaait zal veel oogsten. En heb je meer dan genoeg ondersteun dan de armen. Goed doen is ook anderen helpen.

Hierna gingen wij in groepen uiteen om met een boerenkwartet meerdere activiteiten te doen. Daarna kwamen wij weer bijelkaar om te zingen en te bidden. We sloten de dienst af met het zingen van Zegenlied: ‘De frede fan ‘e Geiden wês oer dy, de frede fan mar en lân”. Hierna gingen wij genieten van een heerlijke lunch!

Deze dienst was niet te volgen via de livestream.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: De 1e collecte voor de Zending. U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zending-Missionaire gemeente PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.