Zondag 16 april was er de wekelijkse kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Door ziekte ging niet ds. Harrie Strubbe uit Wommels voor, maar pastor Nelleke Berntsen uit Leeuwarden.

Tijdens de dienst werd er gelezen uit Jesaja 52 vers 7-10. Hierin wordt verteld dat er goede tijden komen. God zal koning zijn. De tweede lezing was uit Handelingen 3 vers 18-21. Daar wordt geschreven dat Jezus in de Hemel werd opgenomen tot wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft. We leven nu in tijden waarin onrust en oorlog is. Ook dat is aangegeven maar de belofte is dat er andere tijden komen. Wij kunnen vertrouwen op de belofte die gedaan wordt. We zongen hierna lied 885: “Groot is Uw trouw, o Heer”.

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-04-16 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.