Viering van het feest van de opstanding, van leven door de dood heen.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Brassband Wurdum onder leiding van Arjen Steur. Ds.Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze vrolijke dienst.

In de dienst werd stilgestaan bij de nieuwe Paaskaars. Ook werden wij aan het werk gezet om een tekening te maken van waar wij naar uitkijken, blij van worden. De kinderen deelden de spullen uit aan ons. We luisterden naar de muziek van de Brassband Wirdum. Wij hoorden de lezingen over de opstanding van Jezus!! In de preek werd ook Maria gevolgd die naar het graf ging en naar binnen keek. Ze zag de engelen die niets vertelden maar wel een vraag stelden. Maria keerde zich om en zag een man waarvan ze dacht dat het de tuinman was. Ook die hield geen lang verhaal. Maria herkende Jezus. En die stuurde haar weg om de discipelen te vertellen wat ze heeft gezien. Niet in het graf kijken maar naar buiten kijken en de wereld in gaan.

Traditioneel wordt op deze zondag de paaskaars van het vorige jaar weggegeven aan iemand die veel betekent voor onze gemeente. Daarmee wordt onze waardering voor deze persoon en daarmee ook voor alle vrijwilligers, uitgedrukt. Wiebe Brouwer kreeg de kaars uitgereikt onder een groot applaus van alle mensen in de kerk.

De dienst werd afgesloten met samen uit volle borst zingen van “U zij de Glorie” onder een geweldige begeleiding van de Brassband!

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier op: 2023-04-09 Paaszondag – Liturgie.

Collectes: De 1e collecte voor KIA (Kerk in Actie) Wereld Diaconaat Moldavië. Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Hoewel kerken hebben weinig geld en weinig vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-moldavie-pasen/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Moldavië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.