Deze dienst begon in de ochtendschemering om 6.00 uur op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in Wirdum. Daar stonden wij bij een brandend vuur luisterend naar de vogels. Hier werd de nieuwe Paaskaars aangestoken met de woorden:

Kristus, juster en hjoed
Begjin en ein – Alfa en Omega,
Yn syn hân lizze tiid en ivichheid, krêft en hearlikheid
yn alle ivichheid

Daarna gingen wij de kerk in en zagen hoe de paaskaars de kerk in werd gedragen. Hier hebben wij het licht van de paaskaars aan elkaar doorgegeven. Daar luisterden wij naar de verhalen over leven dat sterker is als de dood, over Licht dat geboren wordt uit het duister. Een morgen vol symboliek.

We deelden in de viering brood en wijn met elkaar.

En samen gingen wij aan het Paasontbijt, meteen na de Paaswake.  

Een morgen om niet te vergeten.

U kunt deze dienst nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-09 PAASWAKE – LITURGIE