Op Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de Goede Vrijdagdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Goede Vrijdag – uit ‘Als de graankorrel sterft, Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen’, tekst: Marijke de Bruijne, muziek: Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

In de kerk klink de klarinet… in stilte zoeken wij een plaats. Het was één bijzonder geheel van korte meditatieve teksten, steeds afgewisseld met liederen voor koor en allen. Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis herdachten en stil stonden bij alle kruisen die nog altijd in deze wereld worden opgericht.

De paaskaars werd gedoofd….

Aan het slot van de dienst brachten wij een kruishulde door bloemen bij het kruis te leggen en een kaarsje te branden. In stilte verlieten wij de kerk….

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het staat inmiddels op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-07 Goede Vrijdag – liturgie