Op Witte Donderdag 6 april om 19.00 uur kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Witte Donderdag sluit de voorbereidingstijd van 40 dagen voor Pasen af. Tegelijk is deze avond het begin van de drie dagen van Pasen. Samen werd er gezongen. We luisterden naar de vraag van een kind: Wat doen wij hier vanavond? Het antwoord was dat wij het leven van Jezus gedenken. Ook stonden wij stil bij de voetwassing en de liturgische bloemschikking. Samen deelden wij brood en wijn. Hierna werd de liturgische tafel leeg gemaakt… Alleen de paaskaars blijft op de tafel…. In stilte verlieten wij de kerk….

U kunt nog 4 weken deze dienst bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Het komt over enige tijd te staan op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2023-04-06 da Wiebrig de Boer – Romkema – witte donderdag

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.