Op Palmzondag 2 april om 9.30 uur begon de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

De dienst begon met samen zingen. Vervolgens werd uitleg gegeven bij het liturgisch bloemstuk van deze zondag. Wij luisterden naar het verhaal over Jezus die gezalfd werd door een vrouw. Dure zalf waarmee koningen worden gezalfd maar ook de doden. En we luisterden naar hoe Jezus toegejuicht werd toen hij Jeruzalem binnenreed op een veulen.

Hierna moesten we aan slag. Er werd uitgelegd dat wij met elkaar Paasstokken gingen maken. Een kruis wat wij versieren met 12 stukken chips (de 12 apostelen), 30 rozijnen (het aantal zilverstukken waarvoor Jezus werd verraden), een broodhaantje (de haan die kraait nadat Petrus 3 keer had ontkend dat hij Jezus kende), en een ei (een teken van nieuw leven). We konden koffie halen en gingen in drie grote groepen aan de slag. Er werden prachtige stokken gemaakt die de kinderen lieten zien. Aan het einde van de dienst stonden de kinderen in een haag buiten kerk en liepen de kerkgangers tussen de kinderen met hun paasstok door.

Het was een prachtige dienst die u nog 4 weken kunt bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat op:https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: : 2023-04-02 Palmzondag – LITURGIE

Collectes: De 1e collecte is voor PKN: Kinderen en jongeren. Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Zie voor meer informatie op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kinderen-en-jongeren-nederland-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.