Op de 5e zondag van de 40-dagentijd ging ds.Sytze Ypma uit Franeker voor in de dienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum..

Met elkaar hebben wij gebeden en gezongen. Er werd gelezen uit Ezechiël 37: 1-14. Dit ging over een visioen van een dal met beenderen. Vervolgens worden deze beenderen weer mensen. De evangelielezing was uit Johannes  11: 1-11. Dit ging over Lazarus die ernstig ziek was. Jezus wordt gevraagd naar hem toe te gaan. Als Jezus na een aantal dagen komt blijkt dat Lazarus al overleden is en vier dagen in het graf ligt. Maria en Martha komen naar Jezus toe. Er wordt ook aangegeven dat Jezus te laat is. Zo lijkt het ook of onze wereld ten dode is opgeschreven, gelet op wat er allemaal gebeurt.  Maar Jezus zegt dat hij de opstanding is. Ondertussen raakt Jezus bewogen met de rouwende mensen om hem heen.   Dan gaat hij mee naar het graf. Lazarus (wat betekent: God helpt) wordt tot leven gewekt. Dit staat ook symbool voor onze tijd. En toch. Als je vertrouwen hebt, zul je het gezicht van God zien.

Mei elkoar stiene wy ek stil bei is ferstjerren fan ús gemeentelid Mieke Mink-Hollema. Op freed 24 maart is sy te hôf brocht by ús tsjerke.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst is een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie:   2023-03-26 Sytse Ypma Liturgie

Collectes: De 1e collecte voor KIA (Kerk in Actie) Wereld diaconaat Bangladesh. In dit lang is de werkloosheid onder jongen hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en weorden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kansen-creeren-voor-jongeren/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Bangladesh

De 2e collecte is voor het onderhoud gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.