Leven uit geloofsvertrouwen
Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan.
Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal
iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus komt niet
om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij
schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven
wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding
is. De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze
stemming aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij
gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het
leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood,
toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.
(ds. Sytze Ypma)

Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou