In ons kerkblad “Op é Hichte” wordt iedere maand ook een redactioneel artikel op genomen. Hieronder het artikel van maart 2023.

De afgelopen weken werd op de tv de vierdelige documentaireserie “Onze man bij de taliban” uitgezonden. Daarin werd de kijker een beeld getoond van het leven van de bevolking van Afghanistan. Journalist Thomas Erdbrink liet zien, hoe het leven van de mensen er uitziet na het overhaaste vertrek van de Amerikanen – en in hun spoor andere westerse landen. De positie van vrouwen staat in de documentaire centraal. Aan het woord komen gewone mannen, vrouwen en meisjes, maar ook talibanleiders en -strijders. Voor de taliban is hun uitleg van de sharia – “de wet van God” of “de islamitische wet” – de enig juiste. De toepassing ervan heeft desastreuse gevolgen. Met een beroep op Gods wil worden vrouwen steeds meer uit het openbare leven verbannen en thuis opgesloten.

Zo op het oog zijn de leden van de taliban gewone mensen. De lokale strijders die Erdbrink ontmoet zijn vaak analfabeet – niet in staat om zijn vergunning te lezen. Maar wel behept met een fanatisme dat erop is gericht om vrouwen terug te sturen achter de deur van hun woningen. Waar ze zich vervolgens uitsluitend behoren te wijden aan het welzijn van eventuele echtgenoten en gezinnen. Bizar is het verhaal van een zelfmoordmartelaar, die met een aan zijn zorgen toevertrouwd neefje op schoot uitlegt, hoe eervol hij het vond toen hij werd geroepen om een aanslag te plegen; eerst ging hij naar de kapper, vervolgens trok hij zijn mooiste kleren aan met daar overheen een bomvest. Tot zijn teleurstelling werd de aanslag afgeblazen. Het paradijs is voor hem een aanlokkelijk vooruitzicht.

Hoogopgeleide vrouwen – journalisten, rechters, advocaten, artsen, ingenieurs – zijn uit hun beroep gezet. Vrouwelijke studenten is de toegang tot de universiteit ontzegd. Een bekend mensenrechtenactiviste hield een vergadering van de VN voor, dat vrouwen in haar land worden uitgewist. “Hoe moet je het anders noemen”, zei ze: “meisjes mogen na de 8e klas niet langer naar school, men stopt ze in een gewaad dat ze van top tot teen bedekt, op straat moet er altijd een man naast hen lopen. De vrouwen verliezen hun rechten, stap voor stap voor stap voor stap.”

Een mannelijke rechter-op-de-vlucht vertelde emotioneel, dat hij voor zijn dochtertje geen enkele toekomst in dit land ziet.

De taliban eisen dat vrouwen zich in Gods naam snel schikken naar hun uitleg van de sharia. De vrouwen bidden tot God, dat zij worden bevrijd van het juk van diezelfde taliban. Wat zou God ervan vinden?

Arie