Zondag 12 maart om 9.30 uur ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Dit was de 3e zondag van de 40dagentijd en in deze dienst was er ook aandacht zijn voor de biddag voor gewas en arbeid.

Samen zongen wij en luisterden  naar de lezing uit Johannes 4 vers 1 tot 42. Dit ging over de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw bij de put. Die Samaritaanse vrouw vroeg hij om water.  In de preek herinnerde de dominee ons aan de ‘Kom in de kring’ bijeenkomst van jeugd en ouders in de voormalige Arke. Ook daar wordt gesproken over ons hier in de kerk. En er zijn de mensen die thuis meekijken en luisteren. Zo zijn wij samen één gemeente op meer plaatsen.  

De ontmoeting tussen Jezus en de vrouw bij de put laat zien hoe Jezus kloven overbrugt en scheidslijnen weet uit te vegen. De vrouw lijkt sterk maar is ook kwetsbaar. En geldt dat ook niet voor ons. Iemand kan sterk lijken maar heeft vast ook zijn kwetsbare kanten. Jezus was al bij de bron en was vermoeid. Daar gaat hij in gesprek met de vrouw. Ze wordt gehoord. De kloven wordt geslecht over ‘wat niet zo hoort’ heen!  Een brug tussen man en vrouw zijn, tussen de Samaritaan en Jood, tussen wie vrienden en vreemden zijn etc. 

De hele dienst (en preek) kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. De overige zon-dagboeken staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-03-12-derde-zondag-in-de-veertigdagentijd-liturgie

Collectes: De 1e collecte voor Binnenlands Diaconaat. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-binnenlands-diaconaat-nederland-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.