Op zondag 5 maart ging Ds Ulbe Tjallingii uit Bitgum voor in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Het is de tweede zondag van de 40-dagentijd. En daarbij werd er gelezen uit Exodus 24 vers 12-18. Dit gaat over Mozes die de berg opging om God te ontmoeten. En we lazen uit Johannes 4 vers 5-26. Jezus die de Samaritaanse vrouw ontmoet bij de put. Hij vraagt haar om water. Een ontmoeting die bijzonder is zoals de vrouw zelf ook opmerkt. Joden gaan immers niet om met Samaritanen. Maar Jezus praat met haar zonder oordeel. Deze situatie is een eerbetoon aan gewone goede mensen die goede dingen doen in normale en abnormale omstandigheden. Denk maar aan de ‘witte helmen’, de mantelzorgers, de vrijwilligers in het hospice… Ze doen hun werk met toewijding. Ethiek is niet alleen weten wat goed is maar ook het goede onderdeel te laten zijn van je leven. Heb God lief is het eerste gebod. Het tweede is om de vreemdeling lief te hebben, zonder oordeel en gelijkwaardig.

Na de dienst was er tijd om elkaar te ontmoeten en stond de koffie met cake klaar.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-03-05 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Voorjaarszending in Palestina. Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-palestina-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 37489 23 t.n.v. Zending Miss.Commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Palestina.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.