Op deze eerste zondag van de 40dagentijd ging da Netty de Jong-Wiersema voor in de kerkdienst in Wirdum.

In deze dienst werd gelezen uit Deuteronomium 6 vers 4-14. Deze lezing ging over het moment dat het volk na 40 jaar bijna het beloofde land binnen gaat. Mozes geeft ze nog een aantal geboden mee. Die kunnen helpen om God niet te vergeten. De 2e lezing was uit Mattheüs 4 vers 1-11. Dit gaat over Jezus die 40 dagen de woestijn in gaat om te vasten en bidden. Vervolgens wordt hij op de proef gesteld door de duivel. Jezus weerstaat die beproevingen. In de preek werd aangegeven dat de gelovigen in de minderheid zijn in Nederland. Dan wordt ook wel op gemerkt dat dit ook een bevrijding kan zijn. Maar klopt dat wel? Wat is dan de zin van het leven, welk houvast en verbondenheid heb je dan? Na 40 dagen vasten in de woestijn kreeg Jezus voorstellen die we allemaal herkennen. Wie wil geen eten, macht etc. En toch ging Jezus daar niet op in en haalde de reden daarvoor uit de schrift. En ook Jezus liet zien dat hij niet zonder de Vader in de Hemel kon.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-02-26 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Zending in Zambia. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-zending-zambia-40dagentijd/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 37489 23 t.n.v. Zending Miss.Commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zambia.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de eigen gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.