Op zondag 19 februari ging Da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst die werd gehouden in de eeuwenoude Sint Martinuskerk te Wirdum.

“Aan tafel” is dit jaar ons thema. Inmiddels blijkt dat er al meerdere mensen bij elkaar zijn wezen eten. Dat levert mooie contacten op. De preek bleek ook in de vorm van een maaltijd te zijn.

In deze dienst werd gelezen uit Exodus 22 vers 21-26. De amuse van het gerecht. Dat gaat over hoe om te gaan met de vreemdeling, de weduwen en armen. Jezus neemt het op voor de onderdrukten. Het lezen uit Mattheüs 5 vers 33-37 was het hoofdgerecht. Dat je ja ook ja en je nee ook nee is. Als je dat doet hoef je niet een eed te zweren. Mattheüs 5 vers 43 t/m 48. Het toetje en die gaat over de wet, het liefhebben van je naaste en je vijand. Jezus was er voor alle mensen. Niet alleen voor diegenen die hij goed kende, die tot zijn ‘cirkel’ behoren. En zo zijn deze teksten geen makkelijke teksten. De kerk is geen ‘take away’ restaurant waar je alleen krijgt wat je lekker vindt. Het zijn ook teksten om van te leren.

De ouderling van dienst vertelde ons dat de kerk van Cammingaburen een beroep op onze predikant zal uitbrengen.

De hele dienst kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-02-19 liturgie

Collectes: De 1e collecte voor Noodhulp in Syrië en Turkije. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/giro555-in-actie-voor-slachtoffers-aardbeving/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Hulp Syrië en Turkije.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.