Op zondag 12 februari werd er om 16.30 uur een Nicolaestsjinst gehouden in de kerk van Swichum. Het thema van de dienst was “Wijsheid”

Het was een korte dienst met muziek en het zingen liederen uit verschillende (klooster)­tradities, bijv. Iona en Taizé, zoveel mogelijk vertaald in het Nederlands en Fries. En er werd gelezen uit 1 Korinthiers 2 vers 6-10. Dit ging over wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Een andere wijsheid dan die van deze wereld en haar machthebbers. Daarna werden wij uitgedaagd om na te denken wat voor ons een ‘wijsheid’ is. En om dat met een ander te delen. Aan het einde van de dienst zongen wij: ‘Frede winskje ik dy. Leafde winskje ik dy…”. Hieronder staat een foto-impressie.

Deze dienst was niet te bekijken en beluisteren via de live-stream. Meer foto’s van deze dienst vindt u op:  https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Van deze dienst is een zon-dagboek (verslag) gemaakt. Dit vindt u via deze link: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/

Bij de uitgang was de 1e collecte voor. Noodhulp Ethiopië. Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-noodhulp-ethiopie/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Ethiopië.

De 2e collecte was voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.