Op zondag 5 februari ging Ds. Ben Bloemink uit Beetgum voor in de kerkdienst die om 9.30 uur werd gehouden in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

In de dienst werd gelezen uit Genesis 1 verst 1-31. Dit gaat over God die de aarde schiep met alles wat daarop was. En er werd gelezen uit de Genesis 2 en 3 en een hof in Eden waarin God de mens plaatste.

De voorganger ging in de preek o.a. in op de polarisatie in de samenleving. Polarisering ontstaat als je een gesprek aangaat waarin je je gelijk wilt halen. Dat drijft ons uit elkaar. Belangrijk is om te luisteren en te proberen om elkaar te begrijpen. Ook werd ons de t.v. documentaire van dhr. Sinan Can in gedachten gebracht. Die is in Syrië, Irak en Iran op zoek gegaan naar het paradijs. In het gebied tussen de Eufraat en de Tygris ligt de Hof van Eden. Daar staat ook de boom van Adam. Met de tuinman gaat hij in gesprek. Die tuinman vertelt dat waar het paradijs is op aarde daar is gelijkheid tussen mensen die in harmonie leven met elkaar en met een goed geweten. Het ware paradijs bevindt zich in het hart van de mens.

De hele dienst en daarmee ook de hele preek kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-02-05 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie: Wereld Diaconaat Pakistan. Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-pakistan/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pakistan.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.