De dienst van Schrift en Tafel op zondagmorgen 29 januari werd voorafgegaan door koffie met cake. Wie tegen tienen binnenkwam werd verwelkomd door het geroezemoes, afkomstig van een grote aantal bezoekers, waaronder de leden van de sjonggroep Twalûd uit Aldeboarn en sjonggroep De Welle uit Britsum. Zij fleurden de tweede zangdienst van dit seizoen op.

Da. Wiebrig de Boer-Romkema ging voor. Er was koorzang, veel samenzang, een prachtig verhaal voor (niet alleen) de kinderen over Abraham en Sara, die op oude leeftijd nog een kind kregen. Verder was er een kort moment van meditatie, terwijl ook de Maaltijd van de Heer werd gevierd. Kortom. een dienst waarin veel gebeurde.

Wie het naadje van de kous wil weten kan terecht bij het zon-dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

In deze dienst gebeurde nog veel meer. Dat kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-01-29 Laven aan Octaven 2

Collecte. De 1e collecte is voor PKN Kinderen en Jongeren. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: PKN Jeugdwerk.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.