Financiering van de kerk

Een kerk krijgt geen subsidie. De gemeenteleden zijn samen (ook financieel) verantwoordelijk voor het bestaan van de gemeente. Daarom is er de actie Kerkbalans en houden we collectes in de kerk. Want wij kunnen een gemeente zijn omdat u een bijdrage levert.

Met uw bijdrage is het mogelijk om de kerk te laten voortbestaan.

De actieperiode van Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari!

Alle leden van de kerk in Wirdum e.o. krijgen een folder thuisbezorgd met het verzoek om ook dit jaar weer bij te dragen aan onze kerk. In deze informatiefolder wordt aangeven wat de kerk doet, hoe de financiering gaat en hoe u daar aan kunt bijdragen. De folder kunt u ook hier downloaden: 2023-01-kerkbalans en het staat u vrij om ook een bijdrage te geven.

Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.