Op zondag 22 januari ging da Mirjam Hulzebos voor in de kerkdienst in Wirdum.

Tijdens de dienst werd gelezen uit Jesaja 2 vers 1-5. Dat gaat over het visioen dat Jesaja krijgt over een wereld waar zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, een wereld waar geen oorlog meer is… De wereld omgekeerd!! Een wereld waar wij zo naar verlangen. Ook werd gelezen uit Lucas 5 vers 1-11. Waar Jezus vanuit een boot de mensen onderwijst. Daarnaast gaan ze het water op en zegt Jezus om te gaan vissen. De hele nacht hadden de vissers niet gevangen en de netten werden al schoongespoeld… Toch gooien ze het net uit en het raakt overvol!! De wereld omgekeerd. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg! Bij de wereld omgekeerd gaat dat anders. Daar kunnen wij zelf stap voor stap of stapje voor stapje zelf iets aan doen. Zoals, niet roddelen of oprecht aandacht hebben als je iemand vraagt hoe het met hem is. De wereld omgekeerd begint bij ons!

In deze dienst gebeurde nog veel meer. Dat kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2023/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-01-22 liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Over het mooie werk dat het NBG doet leest en ziet u meer op: https://www.bijbelgenootschap.nl/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Missionaire commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: NBG.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.