Op 15 januari ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst te Wirdum.

De 1e lezing was uit Jesaja 62 vers 1-5. Jesaja zegt hier dat God zich over ons verblijdt zoals een bruidegom zich over zijn bruid verblijdt. De 2e lezing was uit Johannes 2 vers 1-11. Het was de tweeede zondag na epifanie. Dat betekent ‘verschijning’. Johannes vertelt dat Jezus met zijn moeder op een bruiloft in Kana is. De wijn raakt op. Jezus laat de kruiken vullen met water. Als het water bij de feestleider wordt gebracht blijkt het een uitstekende wijn te zijn. Water dat wijn is geworden laat het verschijnen van Jezus zien.

Christina Simon heeft een prachtige linoleumsnede gemaakt bij Jesaja 62. Dit laat iets zien van God die ons bij de hand houdt en ook bij hand wil blijven houden. Soms zal het niet goed gaan en kan de ‘verbinding’ zijn verbroken. Zoals in elk huwelijk wel eens iets is van misverstanden, elkaar niet begrijpen. Maar de uitgestoken hand van God blijft.

In deze dienst gebeurde nog veel meer. Dat kunt u nog 4 weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-02-15 Liturgie

Collectes: De 1e collecte voor PKN en dan voor ondersteuning van gemeenten. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk online trainingen, e-learnings en webinars. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Ondersteuning gemeenten.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.