Op zondag 08 januari ging Ds Henk-Jan de Groot uit Burgum voor in de kerkdienst te Wirdum. Het was de afgelopen vrijdag ‘Drie Koningen’. Er werd dan ook gelezen uit Mattheüs 1 vers 1 tot 12.

Die lezing gaat over de drie wijze koningen (of magiërs) die een ster zien en deze volgen. Ze komen uit in Jeruzalem en vertellen koning Herodes dat er een Koning is geboren. Herodes schrikt enorm en laat de schriftgeleerden komen en die kunnen dit snel koppelen aan de profeten. Deze koning moet dan in Bethlehem zijn geboren. Bijzonder is natuurlijk dat ze zelf niet in beweging kwamen terwijl ze zo goed op de hoogte waren. De wijzen reisden verder en troffen Jezus. Ze knielden voor hem en gaven hem goud (dat geef je aan een koning), wierook (dat kringelt omhoog als een gebed) en mirre (dat ook gebruikt wordt om een overledene te zalven). En er was nog een 4e wijze…

Hoe dat zat met die 4e wijze kun je nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-01-08 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Missionair werk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Missionaire commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Missionair werk.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.