De een vindt het jammer, de ander is blij dat de decembermaand met zijn bijzondere dagen achter ons ligt. Met de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is het net, of we met ons leven een schone, nog onbeschreven bladzijde openslaan. Zo lijkt het wel een beetje. Onze agenda’s zijn grotendeels leeg. Hoewel, niet helemaal. Ik weet niet hoe dat met u gaat, maar aan het begin van het jaar noteer ik steevast een aantal belangrijke en vertrouwde data. Zoals de verjaardagen van m’n dierbaren, familie, vrienden en bekenden. En van hen die er niet meer zijn maar wel een plekje in mijn hart hebben. Afspraken, zoals met de tandarts. Nou ja, vult u het zelf maar in. Ongerept als een wit winterkleed ligt het komend jaar er dus niet helemaal bij, maar we kunnen wel veel dingen achter ons laten.

Wat laat ik achter me en wat neem ik mee – wat draag ik mee? We zijn geen robots, dus herinneringen aan goede en slechte tijden kun je niet uitbannen. Sommige herinneringen wil je trouwens ook helemaal niet kwijt. Met slechte of minder goede ervaringen of ervaringen ligt dat anders, die kunnen we missen als kiespijn. Het zou mooi zijn als elk van ons in ieder geval met een licht(er) gemoed de drempel van het nieuwe jaar kan overstappen.

Positief is dat we als gemeente het nieuwe jaar samen kunnen beginnen. Op nieuwjaarsmorgen is de kerk open voor een ochtendgebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een geurig kop koffie gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Wat een voorrecht, dat de kerkdeuren élke zondag wijd openstaan, dat het Woord van God op deze plaats vrijmoedig wordt verkondigd. In tegenstelling tot veel andere plekken op aarde is de vrijheid van godsdienst in ons land een verworvenheid, die we mogen koesteren. Het jaarprogramma van onze gemeente staat er borg voor, dat de komende maanden bijzondere activiteiten op touw worden gezet.

En ook dit jaar vinden we houvast in de Bijbel, die ons verschillende handvatten aanreikt om met vertrouwen aan het nieuwe jaar te beginnen. Denk bijvoorbeeld aan deze tekst uit Jesaja 43, die zegt: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met je.” Laten we in die geest met een open oog, oor, gemoed en liefde voor elkaar de reis door het nieuwe jaar beginnen.

De redactie wenst u veel heil en zegen voor 2023.

Arie