Op zondag 01 januari om 10.00 uur kwamen flink wat mensen bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Bij binnenkomst werden al veel mooie wensen voor het nieuwe jaar uitgesproken naar elkaar.

Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in dit ochtendgebed. In de dienst werd gelezen uit Nummeri 6 vers 22-27. Zo luisterden wij naar de zegen: “De Heere zegene u, en behoede u! De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Onze namen hebben wij niet zelf gekregen. Bij een vraag aan de aanwezigen bleek dat veel mensen naar iemand zijn vernoemd. Je naam kreeg je van je ouders. De vraag waarom je een naam hebt liet ons toch even nadenken. Eén jongste aanwezigen legde uit dat je dan wist wie je bent en je kunt dan ook iemand roepen. Wij kunnen zo allemaal worden geroepen. Na de dienst was er koffie en werden rolletjes en goede wensen uitgedeeld.

Er gebeurde in deze dienst nog veel meer. U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2023-01-01 Liturgie Nieuwjaarsdienst en de beamerpresentatie: 2023-01-01 Beamerpresentatie.

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Nieuwjaarsdienst.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.