De oudejaarsdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum had als thema: “Dankbaarheid”. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst.

In deze dienst hingen tientallen briefjes in de kerk met daarop geschreven dingen waar we dankbaar voor waren. Dit was ingeleverd tijdens de zangdienst. De meeste mensen gaven aan dankbaar te zijn voor de gezondheid. Als 2e was dit ‘liefde’ en als 3e vrede. Tevens zagen we een aantal dorpsgenoten op de beamer die vertelden waar zij dankbaar voor waren.

De lezing ging o.a. uit Kolossenzen 4 vers 2: “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar”. In deze dienst gebeurde nog veel meer. Zo luisterden wij naar prachtige muziek op piano en klarinet en zongen met elkaar en kregen de zegen mee. En dat terwijl al tijdens de dienst het vuurwerk buiten was te horen…

U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

En hier vindt u de liturgie: 2022-12-31-liturgie-oudejaarsdienst

Collecte.  Er is deze avond één collecte en die is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Oudejaarsdienst.