Op kerstmorgen kwamen oud en jong samen om de geboorte van Jezus Christus te gedenken. De Kerstviering onder leiding van ds. Wiebrig de Boer-Romkema droeg als thema: “Een tafel vol licht”. Rond die tafel speelden zich ook tafrelen af: kinderen die er lichtjes ontstaken, een keizer die inschrijving van zijn inwoners gebood, inwoners die verwezen naar de komende geboorte, wijzen die een ster volgden. Voor de kinderen was er een pakkend verhaal over lichtjes in je ogen – later gingen de kinderen naar de kapel om daar beschuit met muisjes klaar te maken die later werden rondgedeeld – dat doe je toch bij een geboorte? In de overdenking werd een verbinding gelegd tussen het visioen van de profeet Jesaja over de terugkeer van Israël uit de ballingschap in Babylon naar Jeruzalem en de geboorte van onze Verlosser Jezus. Profeten van toen en nu leggen zich niet neer bij verdrukking van zwakkeren. Zij verkondigen uit volle overtuiging en hoop de komst en de weg van de Heer in deze wereld. Stapstenen die naar bevrijding leiden en licht, leven en toekomst zullen brengen. De Brassband Wirdum zorgde voor een stimulerende, prachtige muzikale omlijsting van het geheel. 

Wie hierover meer wit weten, kan terecht in het zon-dagboek dat je kunt vinden op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/

De dienst is nog een maand te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt je hier: 2022-12-25 Kerstochtenddienst Liturgie

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Kinderen in de KnelVluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-kinderen-in-de-knel-kerst/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Vluchtelingenkinderen.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.