Kerstavond, 24 december. Een volle kerk met opvallend veel jongeren beleefde opnieuw het aloude verhaal van de geboorte van Jezus Christus, zoon van Maria en Jozef, ruim 2000 jaar geleden in Bethlehem.

In de viering onder leiding van ds. Wiebrig de Boer-Romkema, werd gelezen uit het boek Jesaja 9: 1-6; het Kerstevangelie kwam uit Lucas 2: 1-20. In de overdenking werd onder meer verwezen naar de verschrikkingen in de oorlog in OekraÏne, waar ook baby’s onder de slachtoffers zijn te betreuren. Net als in vele andere gebieden met conflicten. Willen we leren, waar liefde, menselijkheid en barmhartigheid is, kijk dan naar die armoedige stal in Bethlehem en naar zulke plekken aan de rand van de samenleving. Zoek je de hemel, kijk dan waar het licht wordt, midden in de nacht. Er werd veel gezongen en er waren muzikale intermezzo’s van orgel, tenor en blazers. Ook konden de bezoekers lichtjes aansteken. De gebeden werden afgesloten met het ene gebed, dat ons in alle talen verenigt: het Onze Vader, dit keer in het Oekraïens, voorzien van beelden van een zandtovenaar. Na afloop wachtten er kerstbrood, glühwein en chocolademelk bij de kerststal met Maria en Jezus (Jozef moest oppassen).

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het zon-dagboek. Dat vindt u op: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2022/12/59.-dec-24.-kerstnachtdienst..pdf

De dienst is ook te volgen via het internet. Kijk daarvoor op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-12-24 Kerstnachtdienst Liturgie

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: De 1e collecte is voor de voedselbank. U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Voedselbank

De 2e collecte is voor de onkosten van deze dienst. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerstnachtdienst.