Op de koude ochtend van de 4e zondag van advent ging da. Yvonne Slik uit Balk voor in de kerkdienst in Wirdum.

De vierde adventskaars werd aangestoken.

Er is gelezen uit Genesis 38 vers 13-26. De eerste zoon van Juda was getrouwd met Tamar. Toen de zoon stierf werd Tamar de vrouw van de 2e zoon. Maar die stierf ook. Om de 3e zoon te beschermen stuurde Juda Tamar terug naar haar vader. Maar Tamar ondernam actie. En er werd gelezen uit Matteüs 1 de verzen 1-6 en 12-16. Dit zijn de stambomen waarmee wordt aangetoond dat Jezus uit de familie van Koning David komt. Jezus is echter een andere dan een wereldse koning. Hij is niet uit op macht maar heeft liefde voor de mensen. Jezus verbindt ons met God. Bijzonder is dat Matteüs 4 vrouwen in de stamboom noemt. Batseba, Tamar, Rechab en Ruth. In die tijd is dat volstrekt ongebruikelijk omdat alleen de mannelijke lijn telde. Daarmee kon je aantonen dat je van onbesproken gedrag was en tempeldienst kon doen. Drie van deze vrouwen zijn zeker niet van onbesproken gedrag en één daarvan komt uit een ander volk. Dat laat zien dat Jezus komt voor alle mensen en volken en het laat zien dat je je medemens met respect en liefdevol moet behandelen. Advent is de tijd van hoop en licht in deze donkere tijden.

Er gebeurde in deze dienst nog veel meer. U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie:2022-12-18 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor KIAJeugdwerk (JOP) Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-jong-protestant-2022-ontdekken-wat-kerst-betekent/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.