Aan het eind van elke tv-uitzending “Matthijs gaat door” werd mensen – veelal zeventigplussers – gevraagd, wat voor hem of haar het leven de moeite waard maakt. De gasten kwamen doorgaans uit de kunst- en cultuurwereld, zoals schrijfster Yvonne Keuls en Boudewijn de Groot. En natuurlijk was het antwoord iedere keer verschillend, geen mens is gelijk, zelfs binnen relaties kunnen de reacties op zo’n vraag anders zijn.

Wat maakt het leven de moeite waard? Eigenlijk is dat best een goeie vraag. En al helemaal aan het eind van het jaar, wanneer we toch gauw eens achteromkijken en met plussen en minnen voor onszelf proberen aan te geven, welke kant de weegschaal dit keer uitslaat. De één zal er sneller uit zijn dan de ander. Hoe kan het ook anders. voor de één verloopt het leven lichtvoetiger dan voor de ander. Als je lijdt aan een ernstige ziekte waardoor de kwaliteit van je leven ernstig wordt aangetast, zullen er weinig licht­puntjes in je leven zijn. Dat zal ook zo zijn als door het verlies van een dierbare alle lucht en licht uit het leven is verdwenen.

In zijn algemeenheid valt er denk ik wel iets te zeggen over wat het leven de moeite waard maakt. Sommige zaken liggen voor de hand en zullen voor de meesten van ons vermoedelijk wel opgaan. Zoals je eigen plek hebben, je thuis waar je je op je gemak en geborgen voelt, met eigen rituelen en gebruiken die niet uitgelegd hoeven worden. Genieten, van kleine dagelijkse dingen. Of van elkaar, van je (klein)kinderen, van je vrienden of familie. Warme liefde, een gevoel van dankbaarheid. Gezondheid niet te vergeten, verrassende wendingen in je leven. Maar zoals ik net al zei, het antwoord wordt gekleurd door de situatie waarin elk verkeert.

Wat maakt het leven de moeite waard en speelt het geloof daarbij ook een rol? Voor mij wel, onder meer als anker. Alleen weet ik niet wat mijn antwoord zou zijn als mijn wereld in duigen zou vallen – als je in de donkerste krochten van het bestaan wordt geworpen. Je kunt alleen maar bidden dat het je in zo’n situatie gegeven zal zijn om je hulp te blijven uitspreken en verwachten van God, de Eeuwige. Verhalen als die van Job kunnen dan misschien houvast en troost bieden.

Arie