Op de 3e zondag van advent werd de 3e kaars aangestoken tijdens de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

In de bloemen zie je rose tussen de paarse kleuren waarmee we op weg zijn naar het wit van de kerst.

Er werd gelezen uit Jesaja 35 vers 1-10. Over de toekomst waar we over een veilige weg mogen gaan. Uit Jacobus 5 vers 7-10. Over geduld en vertrouwen hebben. En uit Mattheus 11 vers 2-11. Over Johannes die vanuit de gevangenis hoort van wat Jezus doet. In de preek ging het over de betekenis van advent. Advent betekent: “hartstochtelijke verwachting”. Het verlangen naar de dageraad van het licht dat de nacht verdrijft en ons toekomst geeft.

Deze zondag is Wiebe Brouwer de koster. Vandaag deed hij dit voor de laatste keer. Wiebe is jarenlang koster geweest maar ook de coördinator van de kosters, klokluider en nog heel veel meer zaken. Wij zijn geweldig blij met alles wat Wiebe voor ons heeft gedaan en dat bleek ook uit het applaus dat hij mocht ontvangen. De bloemen van deze zondag waren voor Wiebe.

Er gebeurde in deze dienst nog veel meer. U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dat vindt u inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-12-11 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor KIABinnenlands diaconaat. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/vrolijkheid-in-asielzoekerscentra/ U kunt uw bijdrage overmaken op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: De Vrolijkheid.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.