Op zondagmorgen 04 december begon die zangdienst in Wirdum met samen koffiedrinken. Daarna gingen we inzingen met een speciaal gemaakt lied op de wijze van: ‘O kom er eens kijken’.

Hierna zongen we de liederen die aangeleverd waren door diverse mensen. Soms met een toelichting. Zo werd er een gedicht gelezen onder begeleiding van een jonge cello speelster. Ds. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst. Daarbij werd ook gesproken over de profeet Jesasja. Als je door een verrekijker kijkt zie je ver. Een profeet ziet ook ver vooruit.. in wat komen gaat.

Aan het einde kregen wij een cadeautje mee. Een bol om een krokus te laten groeien.

En er was gevraagd iets bijzonders voor de voedselbank mee te nemen. Dit werd verzameld in de Sinterklaaszakken.

Samen zingen is niet goed te beschrijven.. Dat moet je horen en zien. Gelukkig kunt u deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit komt te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-12-04 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor KIAWerelddiaconaat Libanon, Jordanië en Irak. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/creeren-van-banen-voor-jongeren-in-libanon-jordanie-en-irak/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Libanon.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.