Dochter Erna en schoonzoon Willem van onze gemeenteleden Simon en Gina Turkstra wonen en werken in Peru.

Willem en Erna werden daar vanuit de hun missie die is gebaseerd op de tekst uit Mattheüs 28:19 waar Jezus ons de grote opdracht geeft. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Ze willen graag een geestelijke vader en moeder zijn voor vele kinderen, tieners en volwassenen! En daar werken ze hard aan.

Simon en Gina hebben hen in november opgezocht. Ze hebben daar mee geholpen en ze zijn met z’n vieren op stap geweest. Op de website https://www.weloveperu.nl/nieuwe-stappen/ kunt u meer lezen over het mooie werk dat in Peru wordt gedaan, het bezoek van Simon en Gina en hoe u mee kunt helpen om het werk daar door te laten gaan…