Op de 1e zondag van advent ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum.

Deze zondag werd de eerste adventskaars aangestoken.

Er werd gelezen uit Jesaja 2 vers 1-15. Hier wordt een visioen beschreven waarin wordt aangeven dat zwaarden worden omgesmolten tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Een wereld waarin geen oorlog is. En er werd gelezen uit Matteüs 24 vers 32-44. Dat gaat over de Mensenzoon die terugkomt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. In de preek ging het over het licht.. daglicht maar wellicht ook dag licht? Vol verwachting uitzien naar het licht. Ook in de nacht uitkijken naar het licht. Dat valt nog niet mee als je weet dat de bevolking van Oekraïne in het donker en de kou worden gezet door raketaanvallen. De WK voetbal waar in de bouw veel doden vielen… Advent wijst ons op het echt licht. Het licht van de eeuwige, niet door mensen gemaakt is en ook niet te manipuleren. Licht om te ontvangen….

En er werden vier lantarens uitgedeeld. Lantarens die de komende adventsweken door de dorpen zwerven. Samen vierden wij ook de maaltijd van de Heer.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dit is ook nog vier weken te bekijken en beluisteren op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-11-27 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor KIAWerelddiaconaat Colombia. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-colombia-1e-advent/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Colombia.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.