Het is inmiddels een jarenlange traditie dat de kerktoren van Wirdum van 1 oktober tot 1 april. ’s avonds als het donker is, in het licht staat. Een baken in de donkere dagen van het jaar. En voor iedereen die onderweg is, een teken van bijna thuis zijn.

Om die reden heeft de stichting Wurdumer klokken besloten om ook deze winter de kerktoren toch in het licht te zetten, maar dan korter. Van 1 november tot half november en van half januari tot 1 maart staat alleen de top van de kerktoren in het licht. Van 15 november tot 15 januari – de meest donkere periode van het jaar – wordt de hele kerk uitgelicht.

De stichting Wurdumer klokken is in 8 februari 1996 opgericht om de restauratie van de klokken te bekostigen. Sindsdien zorgt de stichting voor het jaarlijks onderhoud, de kosten van verlichting en heeft ze bijgedragen aan een aantal voorzieningen binnen de haag rondom de kerk zoals de banken en urnenkelder.

Bent u nog geen lid, maar spreekt het u ook aan wanneer in de donkere maanden van het jaar de kerktoren in het licht staat, wordt dan donateur. De stichting telt inmiddels ruim honderd donateurs en de meeste van hen hebben een automatische incasso. Het bankrekeningnummer van de stichting is:

NL03 RABO 0132.0270.89  ten name van Stichting Wurdumer klokken.

Bestuur stichting Wurdumer klokken
Alie, Ilona, Nerus en Drees