Het thema voor de kerkdienst op zondag 20 november in de Sint Martinuskerk in Wirdum was: “Tijd voor iets nieuws!. Da Netty de Jong Wiersema uit Sneek ging voor in deze kerkdienst.

De lezingen gingen over de toekomst. Jesaja 43 vers 10-21. Hier is het volk in ballingschap maar Jesaja geeft al aan dat God iets heel nieuws van plan is en dat hij daar al mee begonnen is. Je moet dat dan wel zien. Ook werd gelezen uit Openbaringen 21 vers 1-5. Hierin wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschetst. Da de Jong vroeg ons hoe wij het vinden als er iets nieuws aan staat te komen. Dat kan een uitdaging zijn maar levert ook spanning op. Het kan heel goed zijn dat je dan iets op moet geven wat heel vertrouwd was. Zoals de mensen in ballingschap niet allemaal blij waren toen duidelijk werd dat ze vrij waren om terug te gaan. Er waren ook mensen die een nieuw en goed bestaan hebben opgebouwd. Ga je dan toch weg om weer iets nieuws (en onbekends) tegemoet te gaan? Ook in deze tijd zullen we de moed moeten hebben om ook nieuwe dingen te beginnen… In Openbaringen wordt geschetst wat God voor ogen heeft voor ons. Moeilijk te bevatten en voor te stellen maar je mag er wel op vertrouwen dat het goed komt…

Tot onze spijt is er geen livestream van de dienst geweest en ook is de opname niet gelukt door een technisch mankement. Andere diensten zijn nog te zien op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. Voor de overige zon-dagboeken kunt u kijken op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie:2022-11-20 liturgie

 

Collectes: De 1e collecte is voor PKN; Pastoraat Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL7 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pastoraat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.