Het kan weer! Na 2 jaar kunnen en willen we weer een kerstbroodmaaltijd organiseren!

Op donderdag 15 december is er voor alle ouderen (70+) uit het dorp en omstreken een gezellige Kerstbroodmaaltijd.

Wij verwelkomen u dan graag, om 16.00 uur in de Golle te Wirdum.

Wilt u gehaald/gebracht worden, dan dit graag bij de opgave vermelden. U kunt zich opgeven voor 5 december via onderstaande telefoonnummers.

Jannie Lindeman          06-37309543

Nieske Span                06-53982142

Folkert Jongbloed         058-2885729

Hannah Reitsma           06-52104107