Op de grijze ochtend van zondag 06 november ging ds Sytze Ypma van Franker voor in de kerkdienst te Wirdum.

De lezingen waren uit 2 Tessalonicenzen 3 vers 1-5 en Lucas 19 vers 19-48. Hierin komt naar voren dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. Toen deze stad in zicht kwam werd Jezus emotioneel en huilde. De Fryske Bibel seit dat Jezus skriemde . In Jeruzalem gekomen ging Jezus naar de tempel. Daar zag hij dat er gehandeld werd op de plek die bedoeld was voor stilte en gebed. Toen werd Jezus woedend en gooide de handelaren de tempel uit om deze plek weer de plek van stilte en gebed te maken. De emoties van Jezus waren niet gericht op het verleden maar op de toekomst. Tegenwoordig zie je veel mensen boos worden om wat er gebeurd is. Maar wat voelen we bij de toekomst. Vragen die je ook aan jezelf kunt stellen….

Herdenking. In deze dienst stonden wij stil bij het overlijden van drie gemeenteleden. Dit waren Baukje Jansma-Bakker, Annigje Cornelia Krol-Kamerman en Grietje Reitsma-Boesenkool. Hun namen werden genoemd en voor ieder van hen werd een kaarsje aangestoken en in de kapel geplaatst.

Deze kerkdienst is nog 4 weken te bekijken en te beluisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Wie meer wil weten, kan ook terecht bij het zon-dagboek. Zie:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-11-06 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor KIA: Najaarszending Zambia. Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-zambia/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zending PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zambia.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.