Op woensdag 2 november werd in een sober avondgebed op de Dankdag voor gewas en arbeid aan de hand van de Bijbelgedeelten 1 Kronieken 29: 10-16 en Handelingen 2: 46-47 stilgestaan bij het ontzag, de eerbied en de vreugde die het volk Israël toonde voor God de Heer. En bij het leven van de eerste gemeente. Hoe bijzonder was het dat allen die het geloof hadden aanvaard, bijeen bleven en alles gemeenschappelijk hadden.

Ook wij danken en prijzen God. In tijden van voorspoed gaat dat gemakkelijker dan in perioden waarin het ons tegenzit. Dan kan twijfel binnensluipen. Laten we blijven vertrouwen in het geheimenis van God, dat ook ons heeft aangeraakt. De psalmdichter zegt: “Zelfs als het mij aan alles ontbreekt, Heer, U bent bij mij.” Wat een vertrouwen spreekt daaruit. Voorganger was ds. Wiebrig de Boer-Romkema.

Helaas ging er iets mis met de opnames van de dienst. Dit avondgebed is dan ook niet meer te bekijken viahttps://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt GEEN zon-dagboek gemaakt. D overige zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-11-2022. Liturgie Dankdag.

Collectes: De 1e collecte is voor het ‘Lichtpunt Kollummerzwaag”. Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben.Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Lichtpunt.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.