Heiligheid, daarover ging het vanmorgen in de ontspannen en tegelijk indringende dienst onder leiding van ds. Jaap Overeem uit Stiens. Aan de hand van het Bijbelverhaal uit Exodus 19 werd stilgestaan bij de heiligheid van God. Maar ook bij de heiligheid die mensen zichzelf kunnen opleggen. Daarbij ook de vraag, wat heilig is voor jezelf. Sommigen vasten in de lijdenstijd. Het kan ook een bepaalde levenswijze of lied zijn of iets anders. Volgens de voorganger kan deze tijd wel wat heiligheid gebruiken.

Deze dienst. kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-10-23 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor – het Nederlands Bijbelgenootschap

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: NBG.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.